Convocatie Oktober 2023

Uit de dromen van de lente
wordt in de herfst jam gemaakt.
Peter Bamm
Duits schrijver (ps. van Curt Emmrich) 1897-1975

Bestuursmededelingen

Opening nieuwe seizoen 2023-2024

Wij kijken terug op een mooie algemene ledenvergadering waarin we activiteiten in het mooie vereningsjaar 2022-2023 nog eens kort de revue hebben laten passeren. Ons motto 'Ik Zie jou.....' is onze leidraad voor dit jaar en sluit goed aan bij ons idee van ontmoeten en verbinden. We hebben afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Ellen Jaspers - De Vries. We zijn haar zeer erkentelijk voor haar tomeloze inzet voor ons Gilde. Marie-Therese Beckers is herbenoemd voor een periode van 4 jaar en zal onze ledenadministratie blijven verzorgen. U heeft unaniem ingestemd met de benoeming van Gertie Rosier als nieuw bestuurslid. We heten haar van harte welkom in ons bestuur en wensen haar veel plezier en succes. We brengen ook graag ons nieuwe Sociaal project onder de aandacht. Dit jaar hebben we gekozen voor de Stichting KNGF. De presentatie inclusief de terugblik en jaarcijfers vindt u < klik hier > terug.

Contributie

Velen hebben de contributie al betaald. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan verzoeken wij u om dit nog voor 1 oktober te doen! Uw contributie hebben wij gehandhaafd op het niveau van 6 jaar geleden, zijnde € 30,00 met een vrijwillige verhoging van € 2,50 als bijdrage aan ons sociaal project. U kunt de € 32,50 overmaken, met vermelding van uw naam, op rekeningnummer NL85 RABO 0132 6828 85 tnv Vrouwengilde Meerssen.

Belangrijke data

Maandagmiddag 2, 9, 16 oktober. Cursus Filosofie
Donderdagochtend 5 oktober. Koffietijd & Najaarswandeling
Woensdagmiddag 11 oktober. ‘De Boot; Als het tij keert‘
Donderdagmiddag 26 oktober. Workshop valpreventie

Woensdagmiddag 1 november. Huiskamertoneel

Cursus Filosofie 'Uit de Wereld van de Oudheid' door mevr. Drs. Truus Cortenraed

Datum: Maandag 2, 9 en 16 oktober 2023
Tijd: 14.00 uur- 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Stip
Kosten: € 33,00. Inschrijven: kan tot uiterlijk 26 september. Het aantal deelnemers is op maximaal 60 gesteld. Voor deze reeks van drie lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 33,00 inclusief hand- out en koffie of thee. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van 'lezingen klassieke filosofie' en uw naam. < klik hier > om u aan te melden. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen. Zodra het maximumaantal deelnemers is bereikt kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

Deze lezingen worden opnieuw verzorgd door mevrouw drs. G.J.M. (Truus) Cortenraad. Zij was tot haar pensionering docent Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming in het middelbaar onderwijs. Zij verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de literatuur, in het bijzonder die van de Klassieke Oudheid, waarin zij de verbinding maakt met de wereld van (oude) teksten en ons leven nu.
Voor meer informatie over deze lezingenreeks verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatie. < klik hier >. U hoeft niet over voorkennis te beschikken om deze lezingen bij te wonen.


Koffietijd

Datum: donderdag 5 oktober 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

Najaarswandeling

Datum: donderdag 5 oktober
Tijd: Lange wandeling: 10.00-13.00 uur; Korte wandeling: 11.00-13.00 uur
Locatie: Brasserie Pauls IJs en Spijs, Klapstraat 2, 6321 RA Wijlre
Kosten: €17,50 , inclusief koffie met gebak en een lunch
Inschrijven: verplicht voor zowel de korte wandeling als de lange wandeling. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van 'najaarswandeling' en uw naam. < klik hier > om u aan te melden. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen.
Introducees: alleen voor leden

We gaan wandelen in en rondom het mooie Wijlre, in het Limburgs heuvelland. De lange wandeling is ongeveer 7 km , de korte wandeling ongeveer 4 km. Beide wandelingen zijn niet geschikt voor rollators.
Voor de lange wandeling wordt u verwacht bij Brasserie Pauls IJs en Spijs om 10.00 uur. Er is een parkeerplaats bij de Brasserie. We starten met een heerlijke kop koffie of thee met gebak en gaan daarna op pad. De deelnemers aan de korte wandeling worden verwacht om 11.00 uur. Zij lopen na de koffie en gebak ongeveer 1 uur in de omgeving. We verwachten alle deelnemers terug rond 13.00 uur bij de brasserie alwaar een heerlijke lunch met een comsumptie klaarstaat.

‘De Boot; Als het tij keert‘ door dhr. Jan van Eyk

Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen Inschrijven: niet nodig Introducees: welkom


In 1913 staat in Europa de eerste Wereldoorlog op het punt van uitbreken.

Maar ook in de Afrikaanse koloniën worden Europese vrienden plotseling vijanden van elkaar. De Duitse keizer Wilhelm 2 wil zijn Afrikaanse aspiraties kracht bij zetten en bestelt in Papenburg, Noord-Duitsland een groot stoomschip dat op het Tanganyika- meer moet gaan varen. De enige mogelijkheid om het schip daar te krijgen is het in Papenburg als meccano te bouwen, daarna te demonteren en als een soort bouwpakket in 5000 kratten naar Mombasa te verschepen. Er worden drie mannen van de Duitse werf meegestuurd om het project te begeleiden. De eerste 1200 km gaat het per spoor richting het Tanganyika-meer maar de laatste 300 km moeten alle kratten met mankracht door het oerwoud versleept worden. Een helse tocht. Aan de rand van het meer wordt de boot langzaam opgebouwd maar de Engelsen hebben lucht van de onderneming gekregen en starten een gelijke, bizarre operatie. Dan breekt de Wereldoorlog uit en dwingt de Duitsers, Belgen en Engelsen in een oorlog tussen de koloniën die niemand wil. Allen zijn gevangenen van hun tijd en ieder van hen probeert dat op zijn eigen wijze te overleven.

De lezing bestaat uit twee delen:

  • Papenburg en de Meyerwerft

  • Wereldpolitiek in 1913 en Deutsch-Ostafrika

Het verhaal is gebaseerd op en boek van Alex Capus, “Eine Frage der Zeit" en is gelardeerd met veel historisch beeld-, video- en audiomateriaal.

Workshop Valpreventie door de heer Jeroen Voois, fysiotherapeut bij Envida

Datum: Donderdagmiddag 26 oktober 2023
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Conne5t, Markt 5a Meerssen
Kosten: gratis voor leden
Inschrijven: Verplicht, u kunt zich < hier > aanmelden


Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen die thuis wonen. Wist je dat er zelfs elke 5 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp belandt na een valongeval? Kortom, een omvangrijk probleem dat uiteenlopende gevolgen kan hebben zoals fysieke letsels, angst om te bewegen en/of een grotere mate van afhankelijkheid. Om valincidenten in de toekomst te voorkomen, is het van belang om meer te weten over vallen en bewust te worden van de risicofactoren die een valincident veroorzaken. Daarnaast zijn er praktische tools en oefeningen om beter ter been te blijven. In deze Valpreventiecursus van Envida komt bovenstaande allemaal aan bod in een interactieve groepsbijeenkomst onder begeleiding van fysiotherapeuten van Envida.


‘Eeuw van De Leeuw‘ Huiskamertoneel

Datum: woensdagmiddag 1 november 2023
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Conne5t, Markt 5a te Meerssen
Kosten: De kosten voor deze toneelvoorstelling bedragen €15,- incl. koffie/thee met een versnapering bij ontvangst. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van ‘Eeuw van de Leeuw‘ en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen.
Inschrijven: verplicht < klik hier >
Introducees: alleen voor leden

De actrice, Barbara Kouwijzer vertelt en vervlecht in haar optreden de levensverhalen van vier generaties vrouwen in uit het geslacht De Leeuw. Van gewone mensen, de dingen die voorbijgaan. Vier generaties vrouwen, één familie, één eeuw, viermaal ‘n De Leeuw. Barbara Kouwijzer speelt deze vier vrouwen: Marie, Jo, Anna en Lily.
Een indringende en prachtig gespeelde voorstelling. Barbara Kouwijzer heeft eerder opgetreden voor ons Vrouwengilde Meerssen met de voorstellingen ‘Gelukzoekers‘ en ‘Verzengend‘. De reacties waren zo positief dat wij haar met deze nieuwe voorstelling opnieuw hebben gevraagd om naar Meerssen te komen.
Willem Huijbreghs, als regisseur en dramaturg leidt de voorstelling in en vertelt over hoe het begon. Waar zijn inspiratie voor ‘De eeuw van De Leeuw‘ uit ontsproten is. Welke gedachten en ideeën er in zijn hoofd tot ontwikkeling kwamen en hoe hij ze met elkaar in verband bracht, uit welke (persoonlijke) ervaringen hij putte, tot welke ontdekkingen aanvullend research hem bracht en wat hij wilde overbrengen.

Tekst en regie: Willem Huijbreghs
Spel: Barbara Kouwijzer
Productieleiding: Brigitte van KlinkenTerugblikken


Nog even nagenieten? Wilt u de informatie over ons nieuwe Sociaal project nog eens bekijken? < klik hier > voor meer informatie. De activiteiten van de afgelopen maand, zoals de openingsavond en de lezing over Duurzaam Meerssen kunt u terugvinden op de pagina terugblikken in < tekst > of terugblikken met < foto's > .

Tot slot

Oktober. De oogst is binnen!
Misschien hebt u een heerlijke jam, siroop of wijn gemaakt. Misschien bent u creatief bezig geweest met grassen, bloemen of schelpen. Misschien hebt u vruchtbare gesprekken gehad op verre reizen of thuis op uw terras. In ieder geval is het nu tijd voor rust en bezinning. Een goed begin hiertoe zijn beslist de drie middagen filosofie. Ook een gezellige herfstwandeling en een van onze interessante lezingen zullen u hopelijk inspireren om de herfst met vertrouwen tegemoet te zien. Heel graag tot ziens op onze oktober-activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Elly Gruijters en Lilian Vleugels-Van den Hof.

Copyright Vrouwengilde Meerssen