2024 april

Je weet pas echt
Dat de lente begint
Als je zelf ook wat
Straalt, krokust
Flierefluit, knopt en
Fladdert in de wind

Bestuursmededelingen

Hopelijk genieten we komende maand veel buiten van een prachtig voorjaar, maar wellicht zit u ook eens een regenachtige dag of een lange avond binnen. Dan is het interessant om eens op de site van KNGF (ons sociale project van dit verenigingsjaar) te kijken wat deze honden, behalve voor blinden en slechtzienden, kunnen betekenen voor mensen met beperkingen, angsten en trauma's.
Er staan mooie animatiefilmpjes onder de zoekfunctie 'KNGF opent werelden'. > klik hier <.
De link naar KNGF vindt u > hier <

Belangrijke data

Reminder: Woensdagmiddag 27 maart: Concert door Mejoeches in de synagoge.

Maandagmiddag 8 april: lezing 'Limburg is anders' door Drs. Monique Quint
Donderdagochtend 4 april: Koffiedrinken
Donderdag 18 april: Voorjaarswandeling
Woensdagavond 24 april: ‘Religieus Erfgoed‘ door mw. dr. Evelyne Verheggen


‘Klezmer en Jiddische Liederen‘ door Mejoeches

Datum: woensdag 27 maart 2024
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Synagoge, Kuileneindestraat 22A Meerssen
Kosten: € 10
De voorstelling is nog niet vol geboekt. U kunt zich > hier < nog opgeven om dit bijzonder sfeervolle concert bij te wonen.
U mag ook een introducée meenemen, deze betaalt dan € 10 bij binnenkomst van de synagoge in Meerssen.

Mejoeches Klezmorim
Anna Janssen, viool
Martha Mulder, zang
Foppe Jacobi, accordeon
Onvervalste traditionele Oost-Europees Joodse volks- en feestmuziek, dat is wat deze Limburgse klezmerband brengt. Meeslepende melancholische Jiddische liederen en vrolijke dansmuziek, met humor en passie.
Mejoeches is Jiddisch voor ‘van goeie komaf‘ met een vette knipoog, en klezmer betekent ‘zingen met je instrument‘. De klezmorim, dat zijn de muzikanten die overal hun muziek aanpassen en zo voor elk wat wils spelen. Een vrije interpretatie van deze traditionele muziek en improvisatie zijn dan ook kenmerkend voor klezmer.
De muziek die deze Limburgse muziekgroep speelt is eigenlijk net zo ‘Mejoeches‘ te noemen, want die is namelijk afkomstig van zeer goede muzikanten. Reeds ver voor de negentiende eeuw trokken er joodse muzikanten in Oost-Europa van stad naar stad om al spelende op bruiloften en andere feesten hun kost te verdienen. Vaak speelden zij samen met andere virtuoze zigeunermuzikanten en dat deden ze ook bij niet joodse aangelegenheden. Zodoende pasten zij hun muziek in iedere situatie aan en speelden voor elk wat wils. Ook daarvoor moet je wel ‘van goeden huize‘ komen! Een bijzondere middag op een bijzonder toepasselijke locatie.

Koffietijd

Datum: donderdag 4 april 2024
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.


‘Limburg is Anders‘ door mevr. drs. Monique Quint.


Datum: Maandagmiddag 8 april 2024 ! let op ! Deze datum is gewijzigd!
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom


In de 18e eeuw waren Engeland en Frankrijk verreweg de machtigste staten in Europa. Engeland was een wereldmacht, vergelijkbaar met de VS nu. Frankrijk drukte eind 18e eeuw zijn stempel op de geschiedenis van Europa omdat de verlichtingsidealen daar leidden tot een revolutie welke tenslotte het keizerschap van Napoleon opleverde. Landsgrenzen vervaagden of verdwenen en vorstenhuizen werden door hem verdreven of op een zijspoor gezet. In 1815 was de Napoleontische periode voorbij. Europa moest opnieuw getekend worden. Dit gebeurde op het Wener congres, bijeengeroepen door de winnaars waaronder Engeland dat verreweg de meest dominante rol speelde. Een klein aantal machtigen waaronder ook de Russische tsaar besloot dat het afgelopen moest zijn met de Franse veroveringszucht.
De verslagen Fransen kregen onder voorwaarden hun vorstenhuis terug, en het besluit werd genomen dat de gebieden ten noorden van Frankrijk een barrière moesten opleveren aan de Franse noordgrens.
De Oostenrijkse Nederlanden (ongeveer het huidige België en Luxemburg) en de voormalige Republiek der 7 provinciën moesten één staat worden o.l.v. een vorst en dat werd Willem 1. In dit verenigd koninkrijk werd een provincie Limburg gecreëerd. Dit product van de grote mogendheden hield geen stand. Uiteindelijk viel dat koninkrijk uiteen en daarmee ook die provincie Limburg, welke opgesplitst werd in een Belgisch en een Nederlands Limburg.

Drs. Monique Quint-Maagdenberg is een historica, die na lerares te zijn geweest en twee jaar in de Provinciale Staten van Limburg (1987-1989) te hebben gezeten, in 1989 Tweede Kamerlid voor de PvdA werd. Ze sprak in de Kamer behalve over onderwijs ook geregeld over ontwikkelingssamenwerking. Na haar vertrek uit de Haagse politiek werd ze in 1996 Burgemeester van Vaals. Dit bleef ze tot 2005. In 2008 was ze waarnemend burgemeester van Voerendaal.

Voorjaarswandeling

Datum: donderdag 18 april 2024
Tijd: Ontvangst wandelaars voor de lange wandeling om 10 uur. Ontvangst voor de korte route om 10.45 uur.
Locatie: Lunchroom 'De Bongerd', Walramplein 28, Valkenburg
Kosten: € 17.50
Inschrijven: U kunt zich > hier < inschrijven voor de korte of lange wandeling en uw lunchkeuze doorgeven. Inschrijven tot uiterlijk maandag 8 april.
Introducees: Alleen voor leden

We hebben in Valkenburg twee mooie wandelingen voorbereid. We willen benadrukken dat we in het 'heuvelland' lopen en dat zowel de lange als de korte wandeling pittige wandelingen zijn waarbij u flink moet klimmen en dalen. Trek stevige wandelschoenen aan en neem eventueel stokken mee, als u denkt die nodig te hebben.

U wordt ontvangen met koffie/thee en vlaai en we lunchen ook na de wandeling bij lunchroom 'de Bongerd'.
Attentie: op het Walramplein kan max, 2 uur geparkeerd worden. U kunt met de fiets of trein naar Valkenburg komen, of met de auto: parkeren in de parkeergarage aan de Kei.
Lunchkeuze bij aanmelding vermelden: Keuze uit:
- Vlees: kopje tomatensoep-boerenbrood met kroket-broodje parmaham-saladegarnituur + glaasje jus.
- Vis: kopje tomatensoep-garnalenkroket-broodje tonijnsalade-saladegarnituur+glaasje jus.
- Vega: kopje tomatensoep-vega kroket met brood-broodje Brie-saladegarnituur+glaasje jus.

We starten vanaf het Walramplein en lopen naar de Goudsberg in Valkenburg. Een prachtige wandeling met schitterende vergezichten.We wandelen ook rond de Kluis en over een unieke parkeer/picknickplaats.
Tijdens de korte wandeling van 1 uur zien we de top van de Goudsberg in de verte liggen. Mooie vergezichten en aan de horizon de highlights van Valkenburg.
Laat je verrassen: Op de Goudsberg stond al in de derde of vierde eeuw na Christus een Romeinse wachttoren. In 1944 zijn er op deze plek 63 Duitse soldaten gesneuveld. Een plek met historie!
We hopen natuurlijk op stralend weer!

‘Religieus Erfgoed‘ door mw. dr. Evelyne Verheggen

Datum: woensdag 24 april 2024
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: Inschrijven: Introducees: welkom

Evelyne Verheggen studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht, Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. Zij geeft lezingen en advies op het gebied van religieus erfgoed, devotionalia en kerken. Haar lezingen zijn altijd bijzonder interessant.


Vooruitblikken

Lezing Pollen en Flora door dhr. Dr. Martens

Datum: maandagmiddag 6 mei
Tijdstip: 14.00-16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Klimaat en flora, pollen en hooikoorts en toepassing moderne media.
Klimaatverandering veroorzaakt niet alleen hogere temperaturen, maar ook verheviging van de weerstypen. De levende natuur reageert op wijzigingen in het klimaat. Uitgelegd zal worden hoe door de wijzigingen in het klimaat vroeger en nu de plantenwereld en ook dierenwereld worden beïnvloed. De geologie van de werelddelen speelt hierin als factor ook nog een belangrijke rol.
Moderne media maken het mogelijk om nieuwe vormen van educatie en kennisoverdracht in te zetten. Pas rond 2005 was de ontwikkeling van hard- en software zo ver, dat het datatransport snel genoeg geworden was om video‘s te kunnen publiceren op internet. Van deze mogelijkheid wordt inmiddels gretig gebruik gemaakt. Aan de hand van de websites Pollennieuws (gestart in 2007) en Flora van Nederland (vanaf 2008) wordt uiteengezet hoe deze nieuwe media inzetbaar zijn om informatie te verwerven over hooikoortsverwachting en om zelfstudie ter hand te nemen van de wilde flora in je omgeving. Daarbij kun je ook gemakkelijk kennis verwerven van een aantal Grassoorten.
Afsluitend zal worden ingegaan op de vraag hoe overheden, zoals gemeentes, toekomstig beleid kunnen ontwikkelen waarbij verstandige vergroening van de stedelijke omgeving bijdraagt niet alleen aan een wat koelere omgeving, maar ook aan verbetering van de gezondheid van de burgers. Het boek Natuurlijk Maastricht geeft hieromtrent een aantal tips.

Terugblikken

Een uitgebreide terugblik van onze activiteiten vindt u op onze website > klik hier <
Foto's van de activiteiten kunt u ook op de website terugkijken > klik hier <
Hier staan ook al de terugblik en foto's van onze dagexcursie naar Bonn.

Tot slot

De dagen lengen weer, ze leren ons dat het voorjaar nu echt is begonnen.
We gaan er samen weer meer op uit en hopen u te ontmoeten bij een van onze activiteiten in de komende maand.

Met vriendelijke groet,
Lilian Vleugels en Elly Gruijters

Copyright Vrouwengilde Meerssen