Convocatie juni 2024

 

Vandaag is oké
De zon doet me dromen
Van betere tijden
Die terug zullen komen
Van drankjes met vrienden
Tot zwemmen in zee
De zon doet me dromen
Vandaag is oké.

'smooj'

Bestuursmededelingen

Het seizoen 2023-2024 is ten einde.
We hopen op een mooie rustige zomer. Misschien gaat u op vakantie of geniet u van de eigen mooie omgeving. Wat u ook doet, wij wensen u een ontspannen en heerlijke zomer.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn vergevorderd. Het wordt weer een mooi programma met veel afwisseling.
U ontvangt in de week van 1 september de folder met het programma van het nieuwe seizoen in uw brievenbus. Uiteraard proberen we er ook voor te zorgen dat de website in die week weer actueel is en dat u de convocatie van september tijdig in uw mailbox ontvangt.

* Lintjesregen

Na onze publicatie in de convocatie van mei over het 'Lintje' voor onze penningmeester Annie Heynens-Bos, vernamen wij dat ook Marie-Thérèse Crombach-Slangen, lid van ons Vrouwengilde bij gelegenheid van 'Koningsdag" verrast werd met een Koninklijke Onderscheiding, uitgereikt door Burgemeester Mirjm Clermonts-Aretz. Marie-Thérèse Crombag- Slangen is onder meer actief als vrijwilliger bij 'Meer Bewegen voor Ouderen', taalvrijwilliger bij Bibliotheek Meerssen en bestuurslid van de Stichting 'Vrienden van de Basiliek' in Meerssen. Bovendien was zij jarenlang voorzitter van Harmonie Rothem en vrijwilliger bij jeugd- en jongerenwerk Geulle.
We feliciteren haar van harte met haar benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau.

* Ledenadministratie

We constateren regelmatig niet meer in gebruik zijnde telefoonnummers en e-mailadressen of zelfs oude woonadressen in onze ledenadministratie. Graag ontvangen we bericht als bij onze leden hier iets in wijzigt.

* Lief en leed

Wij proberen aandacht te besteden aan al onze leden bij bijzondere gebeurtenissen. Zo bezoeken wij regelmatig leden die geconfronteerd zijn met een ziekenhuisopname of met het overlijden van een partner. Graag rekenen wij ook op u bij het signaleren van 'Lief en Leed'. Want onze ogen en oren staan zoveel mogelijk open, maar even zo vaak weten wij het niet. Schroom niet om ons te attenderen, waarvoor dank.

Belangrijke datum

Maandagavond 16 september openen wij het seizoen 2024-2025 met de Algemene ledenvergadering en presentatie van het nieuwe sociaal project.
Fantastisch dat de opbrengst voor het project 'Hulphonden KNGF' dit afgelopen seizoen € 1400,- mocht bedragen.

Terugblikken

Wilt u nog even nagenieten?
Van de Lezing 'Klimaat Pollen en Flora' door dhr. Maurice Martens? Of wilt u gratis zijn websites > pollennieuws < en > flora van Nederland < bezoeken?

Wilt u het reisverslag en foto's bekijken van het door het reisgilde georganiseerde reisje naar de Belgische Kust? > reisgilde <
Of nog nagenieten van de diashow over Italië? Kijk dan bij > terugblikken < en > foto's <

Tot slot

Wij wensen u allen, mede namens het voltallige bestuur, een heerlijke zomer.
Misschien treffen wij elkaar bij een kopje koffie op een terras, lopen we elkaar tegen het lijf bij een mooie wandeling of zien we elkaar zomaar ergens.
Maar wij zien u in ieder geval graag terug in het nieuwe seizoen 2024-2025 dat start op maandagavond 16 september.
Met hartelijke groet, namens het gehele bestuur,

Elly Gruijters en Lilian Vleugels.

Copyright Vrouwengilde Meerssen