2022 september

Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten
(Stef Bos)
Deze convocatie is de eerste van het nieuwe seizoen 2022 - 2023. U ontvangt de lavendelblauwe flyer met ons jaarprogramma per post, met een mooie brief van onze voorzitter. Deze brief kunt u hier desgewenst, nog eens in zijn geheel doorlezen.
Als motto hebben wij dit jaar gekozen voor 'Wij vinden elkaar.....'. Een open zin, die wij met elkaar steeds opnieuw kunnen invullen. De bovenstaande tekst van Stef Bos sluit daar prachtig bij aan. Wij hopen, samen met u, dat dit seizoen alles kan doorgaan wat we hebben voorbereid, zonder coronaperikelen.

In Memoriam

Mia Bremer 15.04.1948 - 09-06-2022 (op 74-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig ongeval overleden).
Marleen Verheggen 13.02.1934 - 06.07.2022
Dat zij beiden mogen rusten in vrede.

Bestuursmedelingen

Corona

Op dit moment gelden geen directe beperkingen. Wel vragen wij u nadrukkelijk om de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
Bij de start van het nieuwe seizoen hebben wij besloten dat bij de algemene lezingen introducées weer welkom zijn.

Contributie

De contributie voor dit jaar blijft zoals in de afgelopen 5 jaar €30,-. Wij verzoeken u dit bedrag met eventueel een extra vrijwillige bijdrage van €2,50 voor het nieuwe sociaal project voor 1 oktober 2022 over te maken op onze bankrekening: NL85 RABO 0132 6828 85 tnv Kath. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van uw eigen naam en contributie 2022/2023.

Belangrijke Data

Maandag 19 september: Openingsavond
Woensdag 28 september: Lezing Hersenstrijd
Maandag 3 oktober: start lezingenreeks Filosofie (inschrijven verplicht)
Donderdag 6 oktober: Koffietijd

Vooruitblikken

Openingsavond seizoen 2022 - 2023

Datum: maandagavond 19 september 2022
Tijden:
- 19.00 uur H. Mis in de Basiliek te Meerssen
- 19.30 uur Ontvangst in de Stip met koffie/vlaai
- 20.00 uur Opening jaarvergadering
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen
Aanmelden: vrije inloop / Kosten: geen / Introducees: alleen voor leden


Programma:

  • Openingswoord door mevr. Nanny Notten-Vernooy, (aftredend) voorzitter
  • Sociaal project: Dit jaar is gekozen voor het project ‘Hersenstrijd‘. De uitgebreide presentatie van het sociaal project 2022-2023 vindt op een aparte avond plaats (28 september). Dit onderwerp verdient meer tijd dan een korte presentatie tijdens onze openingsavond.

Algemene Ledenvergadering met de volgende agenda:

  1. Jaarverslag door mw. Olga Ruijsink-Leenhouts
  2. Financieel jaarverslag door mw. Annie Heynens-Bos, penningmeester
  3. Verslag kascommissie
  4. Benoeming nieuwe kascommissie
  5. Voorstel tot aanpassing naam vereniging met wijziging algemene statuten
  6. (Her)benoeming bestuursleden*
  7. Rondvraag
  8. Sluiting vergadering

* Toelichting punt 6: Bestuurswisseling

Zowel onze voorzitter mw. Nanny Notten, als onze secretaris mw. Mariet Bouwens zijn aftredend bestuurslid. Wij danken beiden nu al voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid. Tegelijk zijn wij verheugd dat mw. Mariann van de Bogaert én mw. Lilian Vleugels zich beschikbaar hebben gesteld als kandidaat- bestuurslid. Volgens de statuten van onze vereniging kunt u tegenkandidaten voordragen. Dit dient schriftelijk, binnen 10 dagen na ontvangst van deze convocatie, te gebeuren bij het secretariaat met ondersteuning van 10 handtekeningen van andere leden.

Voor ons bestuurslid mw. Annie Heynens eindigt de reguliere eerste benoemingstermijn van 4 jaar. Zij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn als penningmeester. Dit waarderen wij zeer.

Na een korte pauze vervolgen we, gezien de eerdere positieve ervaringen, met een ‘Café Parlant ‘. Ontmoeten staat in dit café centraal. Wij proberen elkaar beter te leren kennen, elkaar te vinden in de ontmoeting waarna we de avond afsluiten rond 22.00 uur.

‘Hersenstrijd‘, presentatie door vertegenwoordiging van de Stichting

Datum: Woensdag 28 september
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: Geen / Inschrijven: Vrije inloop / Introducees: Welkom
Deze avond wordt het sociaal project 2022 - 2023 toegelicht door ambassadeurs en vrijwilligers van de Stichting Hersenstrijd, te weten een van de initiatiefnemers dr. Marcel Ariës (neuroloog/intensivist), Jos en Pascalle Wetzels én Dr. Nathalie Sieben (ex-pathologe als gevolg van een fietsongeluk in 2006).

Op de intensive care liggen veel patiënten met een ernstig hersenletsel. Ondanks de zeer intensieve behandeling verlaten de meeste patiënten zwaar gehandicapt het ziekenhuis. Het fonds ‘HersenStrijd‘ zet zich in om de kwaliteit van leven te verbeteren van deze patiëntengroep. Wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen is essentieel, met introductie daarvan in de acute fase van het herstel. Het fonds zet zich ook in voor de preventie van (ernstig) hersenletsel, onder andere door het stimuleren van het dragen van een goede fietshelm. Kom deze avond vooral luisteren naar het verhaal van Jos en Nathalie en het belang van extra fondsen voor ‘Hersenstrijd‘. Marcel Ariës, woonachtig in Meerssen en werkzaam in het MUMC+, legt in zijn presentatie uit hoe belangrijk het voorkomen van hersenletsel is. Weg=Weg. Een gescheurde spier kan herstellen, weggeslagen hersenen na een klap met je hoofd op het wegdek, groeien niet meer bij. Weg=Weg is de bijzonder duidelijke boodschap die Marcel deze avond wil overbrengen.

‘Klassieke Filosofie‘, lezingenreeks door mw. drs. Truus Cortenraad

Datum: maandagmiddagen 3, 10 en 17 oktober
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: € 30,00 voor de gehele serie / Introducees : alleen voor leden


Inschrijven: vereist via inschrijfformulier op deze website tot uiterlijk 26 september < klik hier >

Deze lezingen worden opnieuw verzorgd door mevrouw drs. G.J.M. (Truus) Cortenraad. Zij was tot haar pensionering docent Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming in het middelbaar onderwijs. Zij verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de literatuur, in het bijzonder die van de Klassieke Oudheid, waarin zij de verbinding maakt met de wereld van (oude) teksten en ons leven nu.
Voor meer informatie over deze lezingenreeks verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatie. < klik hier >. U hoeft niet over voorkennis te beschikken om deze lezingen bij te wonen.
Inschrijven kan tot uiterlijk 26 september. Het aantal deelnemers is op maximaal 60 gesteld. Voor deze reeks van drie lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00, inclusief hand- out/exclusief consumptie. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. KVG Meerssen onder vermelding van 'lezingen klassieke filosofie' en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen. Zodra het maximumaantal deelnemers is bereikt kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

Koffietijd

Datum: donderdag 6 oktober 2022
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

Post van anderen

Wij ontvingen post van Steunpunt Mantelzorg en van het Project Wandelmaatjes. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor. Voor meer informatie < klik hier >


Tot Slot

De eerste convocatie van het nieuwe seizoen, spannend om weer te beginnen, maar we hebben er zin in. We verheugen ons op het mooie jaarprogramma en de ontmoetingen met u.Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen om te beginnen bij de algemene jaarvergadering.
Met vriendelijke groet,
Ellen Jaspers - de Vries en Elly Gruijters

Copyright Vrouwengilde Meerssen