Activiteiten 2023 - 2024

Jaarthema 2023 - 2024 : "ik zie jou..."

Veel van onze activiteiten vinden plaats in gemeenschapshuis 'De Stip' te Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. Introducées betalen € 2,50 bij binnenkomst.
Lees de maandelijkse convocaties en volg onze website voor de meest actuele informatie.

Openingsavond seizoen 2023 - 2024


Datum: maandag 18 september 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur, zaal open om 19.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: alleen voor leden
Ontvangst met koffie en vlaai, aangeboden door Vrouwengilde Meerssen
Openingswoord door mevr. Mariann van den Bogaert, voorzitter.
Korte algemene ledenvergadering met het geven van een financieel jaaroverzicht inclusief verslag van de kascommissie, benoemen van een nieuwe kascommissie, terugblik van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar, (her)benoeming bestuursleden* en een rondvraag.
*Toelichting: Mw. Ellen Jaspers-de Vries is aftredend bestuurslid. Wij danken haar nu al voor haar inzet en betrokkenheid. Wij zijn verheugd dat mw. Gertie Rosier zich beschikbaar stelt als nieuw bestuurslid. Volgens de statuten van onze vereniging kunnen leden een tegenkandidaat voordragen. Dit dient schriftelijk, binnen 10 dagen na ontvangst van de septemberconvocatie, te gebeuren bij het secretariaat met ondersteuning van 10 handtekeningen van andere leden.
Voor ons bestuurslid mw. Marie-Thérèse Beckers eindigt de reguliere benoemingstermijn van 4 jaar. Zij stelt zich, met waardering onzerzijds, herkiesbaar voor een nieuwe termijn.


Na de pauze presenteren we het sociaal project 2023-2024 ‘Hulphonden van KNGF Geleidehonden‘. Aan het einde van het seizoen willen wij met uw bijdrage aan de stichting ‘Hulphonden‘ graag een cheque met een gul bedrag overhandigen.
Namens de Stichting ‘Hulphonden" zal mevr. Yvette Rosier een toelichting geven op hun werk voor de stichting. Voor meer informatie over de Stichting Hulphonden KNGF > klik hier <
Na afloop is er gelegenheid om informeel, gezellig bij te praten.

‘Duurzaam Meerssen‘ door dhr. drs. Guido Heijnen


Datum: dinsdag 26 september 2023
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Duurzaamheid is een veel omvattend begrip.
De term duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt. Zelfs zeer niet duurzame producten schermen met het predicaat duurzaamheid.
Op deze avond wordt een poging gedaan om duurzaamheid te bespreken aan de hand van een eigenlijk zeer voor de hand liggend voorbeeld: de natuur om ons heen. Waarom is de natuur duurzaam en wat kunnen wij daarvan leren?
Wat kunnen wij zelf doen om iets duurzamer te leven. Een onmogelijke opgave of een mooie uitdaging?
Guido Heijnen gelooft in duurzame oplossingen die een positief effect hebben op het milieu inclusief de mens. Na diverse functies op het gebied van waterzuivering, milieutechnologie en management, geeft hij nu milieu- en duurzaamheidsadvies.

Cursus Filosofie door mevr. Drs. Truus Cortenraed


Datum: Maandag 2, 9 en 16 oktober 2023
Tijd: 14.00 uur- 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Stip
Kosten: € 35,00. Inschrijven: kan tot uiterlijk 26 september. Het aantal deelnemers is op maximaal 60 gesteld. Voor deze reeks van drie lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 33,00 inclusief hand- out en koffie of thee. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van 'lezingen klassieke filosofie' en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen. Zodra het maximumaantal deelnemers is bereikt kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

Deze lezingen worden opnieuw verzorgd door mevrouw drs. G.J.M. (Truus) Cortenraad. Zij was tot haar pensionering docent Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming in het middelbaar onderwijs. Zij verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de literatuur, in het bijzonder die van de Klassieke Oudheid, waarin zij de verbinding maakt met de wereld van (oude) teksten en ons leven nu.
Voor meer informatie over deze lezingenreeks verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatie < klik hier > U hoeft niet over voorkennis te beschikken om deze lezingen bij te wonen.

Koffietijd

Datum: donderdag 5 oktober 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

Najaarswandeling

Datum: donderdag 5 oktober
Tijd: Lange wandeling: 10.00-13.00 uur; Korte wandeling: 11.00-13.00 uur
Locatie: Nader te bepalen
Kosten: nader te bepalen Inschrijven: voor zowel de korte wandeling als de lange wandeling Introducees: alleen voor leden

‘De Boot; Als het tij keert‘ door dhr. Jan van Eyk


Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen Inschrijven: niet nodig Introducees: welkom


In 1913 staat in Europa de eerste Wereldoorlog op het punt van uitbreken.
Maar ook in de Afrikaanse koloniën worden Europese vrienden plotseling vijanden van elkaar. De Duitse keizer Wilhelm 2 wil zijn Afrikaanse aspiraties kracht bij zetten en bestelt in Papenburg, Noord-Duitsland een groot stoomschip dat op het Tanganyika- meer moet gaan varen. De enige mogelijkheid om het schip daar te krijgen is het in Papenburg als meccano te bouwen, daarna te demonteren en als een soort bouwpakket in 5000 kratten naar Mombasa te verschepen. Er worden drie mannen van de Duitse werf meegestuurd om het project te begeleiden. De eerste 1200 km gaat het per spoor richting het Tanganyika-meer maar de laatste 300 km moeten alle kratten met mankracht door het oerwoud versleept worden. Een helse tocht. Aan de rand van het meer wordt de boot langzaam opgebouwd maar de Engelsen hebben lucht van de onderneming gekregen en starten een gelijke, bizarre operatie. Dan breekt de Wereldoorlog uit en dwingt de Duitsers, Belgen en Engelsen in een oorlog tussen de koloniën die niemand wil. Allen zijn gevangenen van hun tijd en ieder van hen probeert dat op zijn eigen wijze te overleven.

De lezing bestaat uit twee delen:
  • Papenburg en de Meyerwerft
  • Wereldpolitiek in 1913 en Deutsch-Ostafrika
Het verhaal is gebaseerd op en boek van Alex Capus, “Eine Frage der Zeit" en is gelardeerd met veel historisch beeld-, video- en audiomateriaal.

Workshop Valpreventie door de heer Jeroen Voois, fysiotherapeut bij Envida


Datum:
Donderdagmiddag 26 oktober 2023
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Connect5, Markt 5a Meerssen
Kosten: gratis voor leden 
Inschrijven: aanmelden verplicht 
 
Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen die thuis wonen. Wist je dat er zelfs elke 5 minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp belandt na een valongeval? Kortom, een omvangrijk probleem dat uiteenlopende gevolgen kan hebben zoals fysieke letsels, angst om te bewegen en/of een grotere mate van afhankelijkheid. Om valincidenten in de toekomst te voorkomen, is het van belang om meer te weten over vallen en bewust te worden van de risicofactoren die een valincident veroorzaken. Daarnaast zijn er praktische tools en oefeningen om beter ter been te blijven. In deze Valpreventiecursus van Envida komt bovenstaande allemaal aan bod in een interactieve groepsbijeenkomst onder begeleiding van fysiotherapeuten van Envida. 
 

‘Eeuw van De Leeuw‘ Huiskamertoneel

Datum: woensdagmiddag 1 november 2023
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Conne5t Markt 5a Meerssen
Kosten: De kosten voor deze toneelvoorstelling bedragen €15,- incl. koffie/thee met een versnapering bij ontvangst. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van ‘Eeuw van de Leeuw‘ en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen.
Inschrijven: >klik hier< Introducees: alleen voor leden

De actrice, Barbara Kouwijzer vertelt en vervlecht in haar optreden de levensverhalen van vier generaties vrouwen in uit het geslacht De Leeuw. Van gewone mensen, de dingen die voorbijgaan. Vier generaties vrouwen, één familie, één eeuw, viermaal ‘n De Leeuw. Barbara Kouwijzer speelt deze vier vrouwen: Marie, Jo, Anna en Lily.
Een indringende en prachtig gespeelde voorstelling. Barbara Kouwijzer heeft eerder opgetreden voor ons Vrouwengilde Meerssen met de voorstellingen ‘Gelukzoekers‘ en ‘Verzengend‘. De reacties waren zo positief dat wij haar met deze nieuwe voorstelling opnieuw hebben gevraagd om naar Meerssen te komen.
Willem Huijbreghs, als regisseur en dramaturg leidt de voorstelling in en vertelt over hoe het begon. Waar zijn inspiratie voor ‘De eeuw van De Leeuw‘ uit ontsproten is. Welke gedachten en ideeën er in zijn hoofd tot ontwikkeling kwamen en hoe hij ze met elkaar in verband bracht, uit welke (persoonlijke) ervaringen hij putte, tot welke ontdekkingen aanvullend research hem bracht en wat hij wilde overbrengen.

Tekst en regie: Willem Huijbreghs
Spel: Barbara Kouwijzer
Productieleiding: Brigitte van Klinken

‘Crapuul, Kroniek van een krottenwijk‘ door dhr. Frank Bokern


Datum: Maandagmiddag 13 november 2023
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom


Het Stokstraatkwartier in Maastricht is met afstand het meest onwaarschijnlijke slachtoffer van de industriële revolutie. Als de stad aan de Maas rond 1840 zijn eerste fabrieken krijgt, woont hier nog de sjiek vaan Mestreech. Maar de stadspaleisjes raken gaandeweg bevolkt met arbeiders, scharrelaars, bedelaars en prostituees, of ze worden verbouwd tot kroeg of logement. Gezondheidsfunctionarissen spreken al snel van middeleeuwse toestanden. En die hebben tot in de jaren 1960 bestaan.

In ‘Crapuul, Kroniek van een krottenwijk‘ brengt Frank Bokern tot in detail de verpaupering in kaart van het Stokstraatkwartier in Maastricht tussen 1840 en 1973. In deze lezing vertelt hij aan de hand van bijzondere foto‘s het wonderlijke verhaal van de neergang en de wederopstanding van het intieme buurtje in het centrum van de stad, en geeft hij tal van achtergronden bij het verhaal en het boek, want het was een verborgen verhaal: de stad wilde liever niet meer herinnerd worden aan de schrijnende geschiedenis van krottenwijken als het Stokstraatkwartier.

Na de pauze komt Frank Bokern‘s nieuwe boek ‘Crapuul in het Jekerkwartier‘ aan bod, een toegift en vervolg op ‘Crapuul, Kroniek van een krottenwijk‘. Hij legt uit waarom hij deze toegift nodig vond, en zal eruit voordragen. Natuurlijk zijn alle boeken na afloop te koop( € 20,00 contact) en signeert de auteur zijn werk.

 

‘Polarisatie / Empathie; klimmen op de empathieladder in een verdeelde wereld‘ door mw. drs. Ankie Hoefnagels


Datum: dinsdag 28 november 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen Inschrijven: niet nodig Introducees: welkom

De kloof tussen maatschappelijke groepen lijkt alsmaar toe te nemen, ongeacht of het nu om politiek, (culturele) identiteit of religie gaat. Het is wij tegen zij. Het eigen gelijk wordt via (sociale) media uitgeschreeuwd en zelfs op bruggen geprojecteerd. Het overbruggen van de verschillen lijkt onmogelijk. Of toch niet? Zijn er zachte krachten die kunnen helpen om de brug te slaan tussen mensen met verschillende overtuigingen? Ankie Hoefnagels stelt culturele intelligentie, en met name empathie, voor als vredelievend wapen in een wereld vol uitdagingen waarin samenwerking over grenzen juist zo belangrijk is. Zij put daarbij uit inzichten uit de sociale wetenschappen en filosofie.
Ankie Hoefnagels studeerde Engels en Literatuurwetenschappen en voltooide een promotieonderzoek naar de rol van interculturele competenties in toerisme en gastvrijheid. Sinds 2020 is zij, naast onderzoeksdirecteur, Lector 'Global Minds at Work' aan Zuyd Hogeschool. Ze heeft meerdere studieboeken en wetenschappelijke studies gepubliceerd en schrijft columns in Dagblad de Limburger.

Kerstlunch met muzikaal intermezzo


Datum: dinsdag 12 december 2023
Tijd: nader te bepalen
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: nader te bepalen Inschrijven: alleen voor leden

In een feestelijk versierde Stip ontvangen wij U dit jaar vanaf 12.00 uur graag voor een sfeervolle kerstlunch. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt.
 

Nieuwjaarstreffen


Datum: woensdag 3 januari 2024
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: De Proosdij, Markt 34 Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: alleen voor leden

Elkaar in een nieuw jaar ontmoeten, elkaar het beste wensen. Samen nog even nagenieten van de feestdagen en vooruitkijken naar wat ons wacht. Dat is de essentie van ons informele samenzijn bij gelegenheid van het nieuwe jaar. We zien u graag!!!
 

‘Kunstkijken‘ door dhr. Arjen van Prooijen


Datum: maandag 8, 15, 22 en 29 januari en 5 februari 2024
Tijd:
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: nader te bepalen. Inschrijven: kan tot uiterlijk…... Voor deze reeks van 5 lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van €35,00 inclusief een kop koffie of thee. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van ‘cursus Kunstkijken' en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen.

Programma: nader te bepalen in overleg met Arjen

‘Schittering en Tragiek‘: Lezing over Robert en Clara Schumann door dhr. Jos Meersmans


Datum: dinsdag 16 januari 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom


In de persoon van de beroemde violist, Joseph Joachim (1831 – 1907), vertelt Jos Meersmans het verhaal van Robert en Clara Schumann.
Hoe Robert lange tijd in de schaduw stond van zijn vrouw Clara die al heel snel triomfen vierde als pianiste. Nadat zijn ster even schitterde slaat het noodlot toe: krankzinnig geworden springt hij in de Rijn, wordt gered maar kwijnt vervolgens weg in een instelling.
Vriend Johannes Brahms ontfermt zich over Clara en haar 7 kinderen. Nadat Robert Schumann is gestorven ontstaat er verwijdering tussen Clara en Johannes Brahms. Kort voor zijn overlijden onthult Brahms de reden hiervan.
Deze monoloog wordt geïllustreerd met 17 muziekfragmenten waarbij Clara Schumann, als een van de grootste pianovirtuozen van haar tijd, een centrale plaats heeft gekregen.

Jos Meersmans studeerde musicologie aan de KU Leuven en was in zijn actieve loopbaan leraar muziekgeschiedenis en -cultuur aan het Stedelijk Conservatorium te Leuven.

 

Conference ‘Zoete Koek‘ door dhr. Jos Thomasse


Datum: woensdag 31 januari 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig Introducees: welkom


Via de toneelschool belandde Jos Thomasse in de journalistiek. In dat werk kwam hij met grote regelmaat amusante feiten en anekdotes tegen over eten, het ontstaan van eetgewoonten en gerechten, gebruiken door de eeuwen heen. Wetenswaardigheden die je in geschiedenislessen niet leert, maar die nu juist een leuke kijk op ons verleden kunnen geven. Zoete Koek, een programma over taal, spreekwoorden en gezegden.
‘Zoete Koek‘ lijkt te starten als een lezing maar blijkt een komische conference, waarin het publiek een belangrijke rol speelt: een solo-cabaret-programma dat garant staat voor een avond of middag onbekommerd plezier. Beschaafd, het zou niet anders kunnen, onze taal moet je respecteren. Vol onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden hebben soms een verrassende herkomst maar leiden evengoed tot komische misverstanden.

Filmmiddag Lumière

Datum: Maandag 19 februari
Tijd: Inloop vanaf 13.30, aanvang film: 14.00 uur
Locatie: Filmhuis Lumiere, Bassin 88 Maastricht
Kosten: nader te bepalen Inschrijven: Introducees: alleen voor leden

‘Vrouwen op het Pluche‘ door dhr. dr. Paul van der Steen

Datum: donderdag 29 februari 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom“Wanneer ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben", zei Suze Groeneweg over haar verantwoordelijkheid als eerste vrouwelijke parlementariër van Nederland. Politieke pioniers als zij voelden een last drukken. Het vergde moed om als eerste vrouw in een volksvertegenwoordiging, in een college van B en W of in een kabinet plaats te nemen. Ook omdat na de invoering van het algemeen kiesrecht de oude vooroordelen voortleefden. De eerste vrouwelijke minister mocht aan de slag op een departement in de zachte sector. Drenthe kreeg als eerste een vrouwelijke commissaris van de koningin, want daar gebeurde toch niets. Het premierschap blijft in Nederland tot op de dag van vandaag een exclusieve mannenzaak. Elders mogen ze wel aan het stuur zitten, maar is het land te klein als ze dansend worden gefilmd.
In een lezing naar aanleiding van zijn boek ‘De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche‘ portretteert Paul van der Steen de vrouwen die al hun vinger durfden op te steken, die zorgden dat de heren met macht niet om hen heen konden of die om die treurige redenen solliciteerden en daarmee geschiedenis schreven. Deze pioniers baanden de weg voor de vrouwen, die vandaag de dag met meer zijn in wat nog steeds een (soms vijandige) mannenwereld is.

Paul van der Steen is historicus en journalist voor onder meer NRC Handelsblad, Trouw, De Limburger en het Historisch Nieuwsblad. Van hem verschenen eerder ‘Schampschot. Een klein Nederland dorp aan de rand van de Groote Oorlog‘ (2014), ‘Ware grootheid schamele kleinte. Twee eeuwen Nederland‘ (2013), het deels aan de Reichsschule in Valkenburg gewijde ‘Keurkinderen. Hitlers elitescholen in Nederland‘ (2009) en ‘Cals. Koopman in verwachtingen 1914-197‘ (2004). Met Joep Dohmen schreef hij het boek ‘De vriendenreünie. Limburgse praktijken‘ dat voorjaar 2022 verscheen.

‘Zet je brein in beweging‘ door mw. Esther Alofs

Datum: dinsdag 12 maart 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Ester Alofs is muziektherapeut en RGM-master practioner. RGM staat voor Ronnie Gardiner Methode. Een vrolijke oefenmethode om het brein in beweging te zetten.
Door tegelijkertijd naar muziek te luisteren, naar symbolen te kijken, woorden uit te spreken en te bewegen, worden de hersenen op vele manieren tegelijkertijd geprikkeld. Dit klinkt moeilijk, maar we beginnen eenvoudig. RGM wordt ingezet voor mensen die gezond ouder willen worden, mentaal fit willen blijven, maar ook bij de ziekte van Parkinson, na een herseninfarct of hersenbloeding, en nog meer ziektebeelden. Deze avond zal een combi worden van informatie over muziektherapie en even lekker bezig zijn tijdens de RGM-methode.

Dagexcursie

Datum: Donderdag 21 maart 2024
Tijd: nader te bepalen
Locatie: nader te bepalen
Kosten: nader te bepalen Inschrijven: tzt noodzakelijk
 

‘Klezmer en Jiddische Liederen‘ door Mejoeches


Datum: woensdag 27 maart 2024
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Synagoge, Kuileneindestraat 22A Meerssen
Kosten: nader te bepalen.
Inschrijven: kan tot uiterlijk…... Voor dit bijzondere concert wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 15,00 inclusief koffie of thee. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van ‘Concert Klezmer‘ en uw naam. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen.
Introducees: alleen voor leden

‘Mejoeches‘ is Jiddisch voor ‘van goeie komaf‘; een naam met een knipoog en tussen vette aanhalingstekens. De muziek die deze Limburgse muziekgroep speelt is eigenlijk net zo ‘Mejoeches‘ te noemen, want die is namelijk afkomstig van zeer goede muzikanten. Reeds ver voor de negentiende eeuw trokken er joodse muzikanten in Oost-Europa van stad naar stad om al spelende op bruiloften en andere feesten hun kost te verdienen. Vaak speelden zij samen met andere virtuoze zigeunermuzikanten en dat deden ze ook bij niet joodse aangelegenheden. Zodoende pasten zij hun muziek in iedere situatie aan en speelden voor elk wat wils. Ook daarvoor moet je wel ‘van goeden huize‘ komen! Een bijzondere mioddag op een bijzonder toepasselijke locatie.

‘Limburg is Anders‘ door mevr. drs. Monique Quint.

Datum: dinsdagmiddag 9 april 2024
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom


In de 18e eeuw waren Engeland en Frankrijk verreweg de machtigste staten in Europa. Engeland was een wereldmacht, vergelijkbaar met de VS nu. Frankrijk drukte eind 18e eeuw zijn stempel op de geschiedenis van Europa omdat de verlichtingsidealen daar leidden tot een revolutie welke tenslotte het keizerschap van Napoleon opleverde. Landsgrenzen vervaagden of verdwenen en vorstenhuizen werden door hem verdreven of op een zijspoor gezet. In 1815 was de Napoleontische periode voorbij. Europa moest opnieuw getekend worden. Dit gebeurde op het Wener congres, bijeengeroepen door de winnaars waaronder Engeland dat verreweg de meest dominante rol speelde. Een klein aantal machtigen waaronder ook de Russische tsaar besloot dat het afgelopen moest zijn met de Franse veroveringszucht.
De verslagen Fransen kregen onder voorwaarden hun vorstenhuis terug, en het besluit werd genomen dat de gebieden ten noorden van Frankrijk een barrière moesten opleveren aan de Franse noordgrens.
De Oostenrijkse Nederlanden (ongeveer het huidige België en Luxemburg) en de voormalige Republiek der 7 provinciën moesten één staat worden o.l.v. een vorst en dat werd Willem 1. In dit verenigd koninkrijk werd een provincie Limburg gecreëerd. Dit product van de grote mogendheden hield geen stand. Uiteindelijk viel dat koninkrijk uiteen en daarmee ook die provincie Limburg, welke opgesplitst werd in een Belgisch en een Nederlands Limburg.

Drs. Monique Quint-Maagdenberg is een historica, die na lerares in het middelbaar onderwijs te zijn geweest en twee jaar in de Provinciale Staten van Limburg (1987-1989) te hebben gezeten, in 1989 Tweede Kamerlid voor de PvdA werd. Ze sprak in de Kamer behalve over onderwijs ook geregeld over ontwikkelingssamenwerking. Na haar vertrek uit de Haagse politiek werd ze in 1996 burgemeester van Vaals. Dit bleef ze tot 2005. In 2008 was ze waarnemend burgemeester van Voerendaal.

Voorjaarswandeling

Datum: donderdag 18 april 2024
Tijd: Lange wandeling: 10.00-13.30 uur / korte wandeling 11.00-13.30 uur
Locatie: nader te bepalen
Kosten: nader te bepalen Inschrijven: t.z.t. noodzakelijk voor zowel de korte als de lange wandeling Introducees: alleen voor leden

‘Religieus Erfgoed‘ door mw. dr. Evelyne Verheggen

Datum: woensdag 24 april 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: Inschrijven: Introducees: welkom

Evelyne Verheggen studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht, Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. Zij geeft lezingen en advies op het gebied van religieus erfgoed, devotionalia en kerken. Haar lezingen zijn altijd bijzonder interessant.

Lezing Pollen en Flora door dhr. Dr. Martens

Datum: maandagmiddag 6 mei
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Voorjaarsreisje georganiseerd door ons Reisgilde

Datum: dinsdag 14 t/m vrijdag 17 mei
Kosten:
Inschrijven: tzt noodzakelijk
Introducees: alleen voor leden

Diashow: ‘Ontmoetingen met Italië‘ door dhr. en mw. Guus en Martina Reinartz

Datum: donderdag 23 mei 2024
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Italië, een land dat zoveel verschillende aspecten kent dat iedereen er eigen voorstellingen en ervaringen aan verbindt.
Italië biedt het hele jaar door droombestemmingen aan. Of je nu een voorkeur hebt voor een cultuur- of een strandvakantie, of je nu een romantische of actieve ontspanning zoekt, Guus en Martina Reinartz laten ons aan de hand van diverse regio‘s gefotografeerd in meerdere jaargetijden zien waarom Italië zo‘n grote aantrekkingskracht op ons allen uitoefent.

Slotavond seizoen 2023- 2024

Datum: maandag 27 mei 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: alleen voor leden

Copyright Vrouwengilde Meerssen