Activiteiten 2023 - 2024

Jaarthema 2023 - 2024 : "ik zie jou..."

Veel van onze activiteiten vinden plaats in gemeenschapshuis 'De Stip' te Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. Introducées betalen € 2,50 bij binnenkomst.
Lees de maandelijkse convocaties en volg onze website voor de meest actuele informatie.

 

‘Vrouwen op het Pluche‘ door dhr. dr. Paul van der Steen

Datum: donderdag 29 februari 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom"Wanneer ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben", zei Suze Groeneweg over haar verantwoordelijkheid als eerste vrouwelijke parlementariër van Nederland. Politieke pioniers als zij voelden een last drukken. Het vergde moed om als eerste vrouw in een volksvertegenwoordiging, in een college van B en W of in een kabinet plaats te nemen. Ook omdat na de invoering van het algemeen kiesrecht de oude vooroordelen voortleefden. De eerste vrouwelijke minister mocht aan de slag op een departement in de zachte sector. Drenthe kreeg als eerste een vrouwelijke commissaris van de koningin, want daar gebeurde toch niets. Het premierschap blijft in Nederland tot op de dag van vandaag een exclusieve mannenzaak. Elders mogen ze wel aan het stuur zitten, maar is het land te klein als ze dansend worden gefilmd.
In een lezing naar aanleiding van zijn boek ‘De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche‘ portretteert Paul van der Steen de vrouwen die al hun vinger durfden op te steken, die zorgden dat de heren met macht niet om hen heen konden of die om die treurige redenen solliciteerden en daarmee geschiedenis schreven. Deze pioniers baanden de weg voor de vrouwen, die vandaag de dag met meer zijn in wat nog steeds een (soms vijandige) mannenwereld is.

Paul van der Steen is historicus en journalist voor onder meer NRC Handelsblad, Trouw, De Limburger en het Historisch Nieuwsblad. Van hem verschenen eerder ‘Schampschot. Een klein Nederland dorp aan de rand van de Groote Oorlog‘ (2014), ‘Ware grootheid schamele kleinte. Twee eeuwen Nederland‘ (2013), het deels aan de Reichsschule in Valkenburg gewijde ‘Keurkinderen. Hitlers elitescholen in Nederland‘ (2009) en ‘Cals. Koopman in verwachtingen 1914-197‘ (2004). Met Joep Dohmen schreef hij het boek ‘De vriendenreünie. Limburgse praktijken‘ dat voorjaar 2022 verscheen.

‘Zet je brein in beweging‘ door mw. Esther Alofs

Datum: dinsdag 12 maart 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Ester Alofs is muziektherapeut en RGM-master practioner. RGM staat voor Ronnie Gardiner Methode. Een vrolijke oefenmethode om het brein in beweging te zetten.
Door tegelijkertijd naar muziek te luisteren, naar symbolen te kijken, woorden uit te spreken en te bewegen, worden de hersenen op vele manieren tegelijkertijd geprikkeld. Dit klinkt moeilijk, maar we beginnen eenvoudig. RGM wordt ingezet voor mensen die gezond ouder willen worden, mentaal fit willen blijven, maar ook bij de ziekte van Parkinson, na een herseninfarct of hersenbloeding, en nog meer ziektebeelden. Deze avond zal een combi worden van informatie over muziektherapie en even lekker bezig zijn tijdens de RGM-methode.

Dagexcursie Bonn

Datum: Donderdag 21 maart 2024
Tijd: Vertrek 8.30 uur - terugkomst na 19.00 uur.
Locatie: Bonn
Kosten: € 40.
Inschrijven: Via convocatie maart.

Donderdag 21 maart vertrekken we om 8.30 uur stipt, vanaf de parkeerplaats bij sporthal/TEN/zwembad Meerssen met een touringcar van Heidebloem naar Bonn. Onderweg nemen we kort de tijd om de imposante bruinkoolgroeve van Hambach te bekijken vanaf een uitzicht platform. Een uurtje later arriveren we dan bij Museum ‘Haus der Geschichte‘ in Bonn. Na ‘Kaffee mit Kuchen‘ lopen we de geschiedenis van Duitsland vanaf 1945 binnen. We reizen door de tijd tot in de huidige eeuw. Een overzicht van een periode die voor ieder van ons heel herkenbaar is, je raakt niet uitgekeken. Alles is heel goed gedocumenteerd met teksten (leesbril) en er is voor wie dat wil een audiotour op eigen mobiele telefoon (denk dan evt. aan 'oortjes') beschikbaar, zodat iedereen op eigen tempo door de tijd kan wandelen. Er worden vast heel veel herinneringen opgeroepen.
De lunch om plm. 13.30 uur gebruiken we in het Museumscafé.
Aansluitend rijden we met de touringcar in 10 minuten naar het centrum van Bonn (elke deelnemer ontvangt een stadsplattegrond met onze telefoonnummers). In het voetgangersgebied kan ieder van ons op eigen gelegenheid de binnenstad bezoeken. Een kijkje in het geboortehuis van Ludwig van Beethoven (op eigen kosten), een bezoek aan de Munsterbasiliek, een blik op het Beethovenstandbeeld of de Rijn- boulevard, kan afgewisseld worden met mooie winkels en een bezoekje aan een Konditorei. We willen jullie attenderen op het feit dat in Bonn NIET overal met PIN betaald kan worden, dus neem wat contant geld mee.
Aan de hand van de stadsplattegrond lopen we weer terug naar de bus waar we om 17.30 uur vertrekken naar Meerssen. Op de terugweg worden belegde broodjes uitgedeeld met een drankje.
We verwachten rond 19.00/19.30 uur te arriveren in Meerssen.

‘Klezmer en Jiddische Liederen‘ door Mejoeches

Datum: woensdag 27 maart 2024
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur
Locatie: Synagoge, Kuileneindestraat 22A Meerssen
Kosten: € 10
Inschrijven via convocatie maart.


Mejoeches Klezmorim
Anna Janssen, viool
Martha Mulder, zang
Foppe Jacobi, accordeon
Onvervalste traditionele Oost-Europees Joodse volks- en feestmuziek, dat is wat deze Limburgse klezmerband brengt. Meeslepende melancholische Jiddische liederen en vrolijke dansmuziek, met humor en passie.

Mejoeches is Jiddisch voor ‘van goeie komaf´ met een vette knipoog, en klezmer betekent ‘zingen met je instrument´. De klezmorim, dat zijn de muzikanten die overal hun muziek aanpassen en zo voor elk wat wils spelen. Een vrije interpretatie van deze traditionele muziek en improvisatie zijn dan ook kenmerkend voor klezmer.
De muziek die deze Limburgse muziekgroep speelt is eigenlijk net zo ‘Mejoeches‘ te noemen, want die is namelijk afkomstig van zeer goede muzikanten. Reeds ver voor de negentiende eeuw trokken er joodse muzikanten in Oost-Europa van stad naar stad om al spelende op bruiloften en andere feesten hun kost te verdienen. Vaak speelden zij samen met andere virtuoze zigeunermuzikanten en dat deden ze ook bij niet joodse aangelegenheden. Zodoende pasten zij hun muziek in iedere situatie aan en speelden voor elk wat wils. Ook daarvoor moet je wel ‘van goeden huize‘ komen! Een bijzondere middag op een bijzonder toepasselijke locatie.

‘Limburg is Anders‘ door mevr. drs. Monique Quint.


Datum: dinsdagmiddag 9 april 2024
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom


In de 18e eeuw waren Engeland en Frankrijk verreweg de machtigste staten in Europa. Engeland was een wereldmacht, vergelijkbaar met de VS nu. Frankrijk drukte eind 18e eeuw zijn stempel op de geschiedenis van Europa omdat de verlichtingsidealen daar leidden tot een revolutie welke tenslotte het keizerschap van Napoleon opleverde. Landsgrenzen vervaagden of verdwenen en vorstenhuizen werden door hem verdreven of op een zijspoor gezet. In 1815 was de Napoleontische periode voorbij. Europa moest opnieuw getekend worden. Dit gebeurde op het Wener congres, bijeengeroepen door de winnaars waaronder Engeland dat verreweg de meest dominante rol speelde. Een klein aantal machtigen waaronder ook de Russische tsaar besloot dat het afgelopen moest zijn met de Franse veroveringszucht.
De verslagen Fransen kregen onder voorwaarden hun vorstenhuis terug, en het besluit werd genomen dat de gebieden ten noorden van Frankrijk een barrière moesten opleveren aan de Franse noordgrens.
De Oostenrijkse Nederlanden (ongeveer het huidige België en Luxemburg) en de voormalige Republiek der 7 provinciën moesten één staat worden o.l.v. een vorst en dat werd Willem 1. In dit verenigd koninkrijk werd een provincie Limburg gecreëerd. Dit product van de grote mogendheden hield geen stand. Uiteindelijk viel dat koninkrijk uiteen en daarmee ook die provincie Limburg, welke opgesplitst werd in een Belgisch en een Nederlands Limburg.

Drs. Monique Quint-Maagdenberg is een historica, die na lerares in het middelbaar onderwijs te zijn geweest en twee jaar in de Provinciale Staten van Limburg (1987-1989) te hebben gezeten, in 1989 Tweede Kamerlid voor de PvdA werd. Ze sprak in de Kamer behalve over onderwijs ook geregeld over ontwikkelingssamenwerking. Na haar vertrek uit de Haagse politiek werd ze in 1996 burgemeester van Vaals. Dit bleef ze tot 2005. In 2008 was ze waarnemend burgemeester van Voerendaal.

Voorjaarswandeling

Datum: donderdag 18 april 2024
Tijd: Lange wandeling: 10.00-13.30 uur / korte wandeling 11.00-13.30 uur
Locatie: nader te bepalen
Kosten: nader te bepalen Inschrijven: t.z.t. noodzakelijk voor zowel de korte als de lange wandeling Introducees: alleen voor leden

‘Religieus Erfgoed‘ door mw. dr. Evelyne Verheggen

Datum: woensdag 24 april 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: Inschrijven: Introducees: welkom

Evelyne Verheggen studeerde Kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift Beelden voor passie en hartstocht, Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. Zij geeft lezingen en advies op het gebied van religieus erfgoed, devotionalia en kerken. Haar lezingen zijn altijd bijzonder interessant.

Lezing Pollen en Flora door dhr. Dr. Martens

Datum: maandagmiddag 6 mei
Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom
 
Klimaat en flora, pollen en hooikoorts en toepassing moderne media. 
Klimaatverandering veroorzaakt niet alleen hogere temperaturen, maar ook verheviging van de weerstypen. De levende natuur reageert op wijzigingen in het klimaat. Uitgelegd zal worden hoe door de wijzigingen in het klimaat vroeger en nu de plantenwereld en ook dierenwereld worden beïnvloed. De geologie van de werelddelen speelt hierin als factor ook nog een belangrijke rol.
Moderne media maken het mogelijk om nieuwe vormen van educatie en kennisoverdracht in te zetten. Pas rond 2005 was de ontwikkeling van hard- en software zo ver, dat het datatransport snel genoeg geworden was om video’s te kunnen publiceren op internet. Van deze mogelijkheid wordt inmiddels gretig gebruik gemaakt. Aan de hand van de websites Pollennieuws (gestart in 2007) en Flora van Nederland (vanaf 2008) wordt uiteengezet hoe deze nieuwe media inzetbaar zijn om informatie te verwerven over hooikoortsverwachting en om zelfstudie ter hand te nemen van de wilde flora in je omgeving. Daarbij kun je ook gemakkelijk kennis verwerven van een aantal Grassoorten.
Afsluitend zal worden ingegaan op de vraag hoe overheden, zoals gemeentes, toekomstig beleid kunnen ontwikkelen waarbij verstandige vergroening van de stedelijke omgeving bijdraagt niet alleen aan een wat koelere omgeving, maar ook aan verbetering van de gezondheid van de burgers. Het boek Natuurlijk Maastricht geeft hieromtrent een aantal tips.

Voorjaarsreisje georganiseerd door ons Reisgilde

Datum: dinsdag 14 t/m vrijdag 17 mei
Kosten:
Inschrijven: tzt noodzakelijk
Introducees: alleen voor leden

Diashow: ‘Ontmoetingen met Italië‘ door dhr. en mw. Guus en Martina Reinartz

Datum: donderdag 23 mei 2024
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: welkom

Italië, een land dat zoveel verschillende aspecten kent dat iedereen er eigen voorstellingen en ervaringen aan verbindt.
Italië biedt het hele jaar door droombestemmingen aan. Of je nu een voorkeur hebt voor een cultuur- of een strandvakantie, of je nu een romantische of actieve ontspanning zoekt, Guus en Martina Reinartz laten ons aan de hand van diverse regio‘s gefotografeerd in meerdere jaargetijden zien waarom Italië zo‘n grote aantrekkingskracht op ons allen uitoefent.

Slotavond seizoen 2023- 2024

Datum: maandag 27 mei 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip, Meerssen
Kosten: geen. Inschrijven: niet nodig. Introducees: alleen voor leden
 

Copyright Vrouwengilde Meerssen