Komende activiteiten seizoen 2022 - 2023

Alle geplande activiteiten vinden plaats onder voorbehoud van eventuele maatregelen in het kader van Covid- 19 / Corona. In een dergelijk geval volgen wij ons coronaprotocol < klik hier voor het protocol >.

Veel van onze activiteiten vinden plaats in gemeenschapshuis 'De Stip' te Meerssen, Pastoor Dominicus Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. Introducées betalen € 2,50 bij binnenkomst.

Lees de maandelijkse convocaties en volg onze website voor de meest actuele informatie.

Jaarthema 2022 - 2023 : ‘Wij vinden elkaar..........‘

 

‘Klassieke Filosofie‘, lezingenreeks door mw. drs. Truus Cortenraad

Datum: maandagmiddagen 3, 10 en 17 oktober
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: € 30,00 voor de gehele serie / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: via inschrijfformulier tot uiterlijk maandagavond 26 september. 

Deze lezingen worden opnieuw verzorgd door mevrouw drs. G.J.M. (Truus) Cortenraad. Zij was tot haar pensionering docent Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming in het middelbaar onderwijs. Zij verzorgt lezingen en cursussen op het gebied van de literatuur, in het bijzonder die van de Klassieke Oudheid, waarin zij de verbinding maakt met de wereld van (oude) teksten en ons leven nu.
Voor meer informatie over deze lezingenreeks verwijzen wij u naar de bijgevoegde informatie < klik hier >. U hoeft niet over voorkennis te beschikken om deze lezingen bij te wonen.
Inschrijven kan tot uiterlijk 26 september. Het aantal deelnemers is op maximaal 60 gesteld. Voor deze reeks van drie lezingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00, inclusief hand- out/exclusief consumptie. De bijdrage kan worden overgemaakt op het rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 t.n.v. KVG Meerssen onder vermelding van 'lezingen klassieke filosofie'. Uw inschrijving is pas definitief nadat ook uw eigen bijdrage is ontvangen. Zodra het maximumaantal deelnemers is bereikt kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

‘Beethoven, de grote geweldenaar‘, muzikale lezing door dhr. Jos Meersmans, musicoloog

Datum: 4 oktober 2022
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: Geen / Inschrijven: Vrije inloop / Introducees: Welkom

Vast en zeker gaat Jos Meersmans, musicoloog, ons alsnog op overtuigende wijze meenemen naar het leven van Ludwig van Beethoven. Op 16 december 2020 was het 250 jaar geleden dat Beethoven geboren werd. Wereldwijd wordt die verjaardag met veel luister herdacht. Jos Meersmans draagt met deze muzikale monoloog een steentje bij aan die herdenking van de 250e geboortedag van Ludwig van Beethoven. Weliswaar, als gevolg van de coronapandemie later, maar zeker nog net zo actueel als in 2020.
De uitvaart van Ludwig van Beethoven was een van de meest memorabele die Wenen ooit heeft meegemaakt. De scholen waren gesloten. Een menigte van wel tienduizend zielen volgde het stoffelijk overschot. Onder wie Franz Schubert. Deze laatste vertelt ons wat hij weet over zijn idool Beethoven, over zijn liefdes en zijn passies. Maar Schubert staat ook stil bij wat Beethoven groot maakte: de verbijsterende vernieuwing van zijn muziek. En terwijl hij zelf langzaam aftakelt als gevolg van syfilis en weet dat hem met zijn dertig levensjaren niet veel tijd meer overblijft, beseft Schubert maar al te goed dat hij een dwerg zal blijven naast deze reus.

Jos Meersmans (1951), studeerde musicologie aan de KU Leuven en was tot zijn pensionering eind 2011 leraar muziekgeschiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij medewerker van BRT 3, Radio 3, nu Klara. Hij heeft zich in de jaren tachtig en negentig ingespannen voor het herstel van het Leuvens Orgelpatrimonium en reist sinds 1983 rond in Vlaanderen en Nederland, eerst als klavierspeler, nadien als verteller in vele honderden optredens.

Koffietijd

Datum: donderdag 6 oktober 2022
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur
Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

Najaarswandeling met lunch

Datum: 13 oktober 2022
Tijd: Lange wandeling 09.45 / Korte wandeling 10.30 uur
Locatie: café Ghijsen/Raar 15/6231 RP Meerssen
Kosten: € 15,00 / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: U kunt zich hier inschrijven < klik hier >. De inschrijving sluit  zondag  9 oktober.


We concentreren ons deze keer met de wandeling in een gebied rond Meerssen. Maar we gaan meer doen dan alleen wandelen. We worden tijdens de wandeling ontvangen door Ralph Huydts van wijngaard Raar. We krijgen daar uitleg over de wijngaard en mogen een glaasje proeven. Na afloop van de gehele wandeling lunchen we ‘op Raar‘ bij café Ghijsen, waar we ook in de ochtend al hartelijk zijn ontvangen. Let op: in de lange wandeling stijgen we via een pittige, maar mooie helling van Waterval naar de Wijngaardsberg.
De prijs die u betaalt is inclusief de ontvangst met koffie/thee en vlaai bij café Ghijsen, de ontvangst bij wijngaard 'Raar' en de lunch bij café Ghijsen. De lunch bestaat uit een kop (vegetarische) tomatensoep en een variëteit aan luxe broodjes. Uiteraard serveren we hier nog een kopje koffie of thee bij. Andere consumpties tijdens de lunch zijn voor eigen rekening en dienen contant te worden afgerekend.

‘De bindende kracht van de traan‘, lezing door prof.dr. Ad Vingerhoets

Datum: donderdag 20 oktober 2022
Tijd: 14.00-16.00
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Wie heeft het nog nooit meegemaakt? Op het meest onverwachte moment overvallen worden door je tranen. Huilen, wenen, schreien, grienen, snikken, janken. We kennen de termen allemaal. Graag nodigen wij je uit voor een aansprekende lezing over ‘De bindende kracht van de traan‘ door prof.dr. Ad Vingerhoets, emeritus-hoogleraar Emoties en Welbevinden aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Huilen is hèt onderzoeksthema waar Vingerhoets furore mee maakte. Hij is dé expert op het vlak van het unieke menselijke fenomeen ‘huilen‘, want dieren huilen niet emotioneel. Maar niet alleen dé expert, Ad Vingerhoets staat ook bekend om zijn heldere en aansprekende manier van presenteren.
Ad Vingerhoets (Hilvarenbeek, 1953) onderzocht wat de functie van huilen is bij volwassenen, waarom de een meer huilt dan de ander en vooral welk effect het heeft op de huilende persoon zelf en hoe het anderen beïnvloedt. Huilen is verbindend en van belang voor ons sociale functioneren. En waarover huilen we dan? Bij rampspoed, verdriet, zorgen en pijn maar ook bij geluk, muziek, ontroering en humor. En wist u dat we vooral tussen 18.00 en 23.00 uur huilen? En dat huilen iets universeels is, maar tegelijk ook cultuurgebonden. En zegt ons huilen iets over onze empathie of onze morele ontwikkeling?
Kortom, een lezing over een fenomeen waar we allemaal mee worden geconfronteerd en waar zo ontzettend veel over te vertellen valt. Over opluchting, over negatieve en positieve tranen, over krokodillentranen, neptranen en over liefde, kameraadschap, altruïsme, zelfopofferingen en prestatiedrang. We zien u graag in groten getale op donderdagmiddag 20 oktober.

‘Regel is geen Regel‘, (interactieve) lezing door dhr. Paul van Grinsven

Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Als je over recht spreekt, verwacht je dat juristen daar alles over weten. Niets is minder waar. Vooral niet-juristen voelen feilloos de betekenis aan van begrippen als wet, recht, rechtvaardigheid en rechtsstaat. De burger wil vaak hom of kuit. De regel moet duidelijk zijn en als die bij een maatschappelijk probleem ontbreekt, dan roepen we al gauw om nieuwe regels. Op deze avond gaan we aan de hand van sprekende voorbeelden het te hoge verwachtingspatroon van (nieuwe) regels temperen en laten we zien dat het adagium regel = regel niet onverkort geldt. Een ogenschijnlijk vaag begrip als ‘redelijkheid en billijkheid‘ biedt hier uitkomst. En voor wie het nog niet wist, wat in de wet staat hoeft nog geen recht te zijn. Paul van Grinsven, docent sociaal recht, rechtsfilosofie en ethiek aan de Hogeschool Utrecht neemt ons op uitdagende wijze mee in de wereld van ‘regels‘ voor dat wat ze waard zijn. Een avond die u niet mag missen.

Koffietijd

Datum: donderdag 3 november 2022
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

'Rusland én Europa of Rusland in Europa?‘, lezing door dhr. dr. Peter van Nunen

Datum: maandag 14 november
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Peter van Nunen neemt ons vanavond mee in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa om de geschiedenis te duiden rond Oekraïne. Deze lezing gaat over een complex verleden, met als doelstelling de huidige tragedie te begrijpen opdat een blik op de toekomst mogelijk wordt en voorkomen kan worden dat deze regio over twintig, of vijftig, of honderd jaar opnieuw speelbal van de geschiedenis wordt.
Van Nunen volgde de opleiding tot tolk-vertaler (Russisch en Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Hij is oprichter van het Eerste Russische Centrum voor de Nederlandse Taal en Cultuur te Moskou (1993). Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM- Ruslandcentrum te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland. Midden- Europa kent een rijke en veelal tragische geschiedenis; om die te kunnen beschrijven moeten bronnen van een handvol rijken in evenzoveel talen geraadpleegd worden.
Midden-Europa was deel van Kievskaja Roesj, van Polen-Litouwen, van het Russische, Osmaanse en Habsburgse Rijk, van de Sovjetunie, van nazi-Duitsland, opnieuw van de Sovjetunie en van de landen die uit de puinhoop van die ingestorte unie ontstonden. De steden in dit gebied kenden door die voortdurende machtswisselingen en grensverschuivingen een rijke multiculturele, multireligieuze en multi-etnische bevolking, bestaande uit onder anderen Polen, Oekraïners, Russen, Duitsers, Grieken, Albanezen, Armeniërs en joden, die er allen hun eigen gebedshuizen en cultuurtempels bouwden. De Baltische staten, Polen, Wit-Rusland, de Oekraïne, Roemenië en het westen van de Sovjet- Unie werden de proeftuin waar twee dictators hun ideologieën zaaiden en de bevolking de catastrofale oogst moest binnenhalen. Dat oogsten duurt tot op de dag van vandaag. Wij nodigen u uit voor een bijzonder leerzame avond.

‘Tesoro‘, huiskamertoneel door mw. Titia Brassé/miMakkus

Datum: woensdag 23 november
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur
Locatie: Leopoldskerkje, Gansbaan 7 te Meerssen
Kosten: n.t.b. (inclusief koffie/thee) / introducees: alleen voor leden
Inschrijven: noodzakelijk. (info volgt tzt via de convocatie) Gezien de aard van de voorstelling kunnen er maximaal 40 leden deelnemen. Bij overschrijving wordt u op een wachtlijst geplaatst

‘Tesoro‘ is een voorstelling over het verdriet, stap voor stap, de mens, die je liefhebt, los te moeten laten. Over de mens, die de zorg verleent. Over gastvrijheid, over communicatie, over snelle interpretaties en gekleurde gedachtes.
Een monoloog die geen partij kiest, maar spiegelt en probeert te belichten.
In ‘Tesoro‘ neemt Titia Brassé als verteller ons mee in het liefdesverhaal van een echtpaar en de uiteindelijke opname van de man, Jean-Paul Bruls, op een psycho-geriatrische afdeling. Daarnaast speelt Titia alle voorkomende rollen. In het verhaal wissen fictie en non-fictie elkaar af. Het publiek wordt actief betrokken bij de voorstelling. ‘Tesoro‘ is een voorstelling over: het verdriet, stap voor stap, de mens, die je liefhebt, los te moeten laten. En over de mens die de zorg verleent. Over gastvrijheid, over communicatie, over snelle interpretaties en gekleurde gedachtes. Een monoloog die geen partij kiest, maar spiegelt en probeert te belichten.

Koffietijd

Datum: donderdag 1 december 2022
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

‘Workshop fotograferen met smartphone‘, door mw. Sarina Uilenberg

Datum: donderdag 8 december
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: noodzakelijk (info volgt tzt via de convocatie)

Sandra Uilenberg, professioneel fotograaf, leert ons deze middag de belangrijkste trucjes, weetjes en technieken om met onze smartphone de leukste, beste en misschien wel de mooiste foto‘s te maken. Want willen we niet allemaal met die feestdagen alles vastleggen?

Kerstviering met muzikaal intermezzo

Datum: Dinsdag 13 december
Tijd: Zaal open op 17.30 uur, aanvang 18.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: n.t.b. / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: noodzakelijk (info volgt tzt via de convocatie)

Nadat wij twee jaar het kerstdiner hebben moeten laten vervallen hopen wij dit jaar u een feestelijke avond te kunnen bieden. Het diner wordt weer verzorgd én uitgeserveerd door Brasserie MarktAchttien. U wordt vanzelfsprekend ontvangen met een mooi apéritief. Het kerstverhaal wordt voorgelezen, onze voorzitter neemt u mee in haar kerstgedachten en natuurlijk hebben wij gezorgd voor mooie muzikale intermezzo‘s. We zien u graag dinsdag 13 december.
(De foto is van een werk van Toon Tieland, 'De vlucht' uit de seirie 'Het kindeken Jezus in Vlaanderen'. Nu zovelen op de vlucht zijn moeten gaan vonden wij dit een passende illustratie).

Nieuwjaarstreffen

Datum: woensdagmiddag 4 januari 2023
Tijd: 15.00 uur-7.00 uur
Locatie: Tapperij ‘De Proosdij‘, Markt 34 te Meerssen
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: alleen voor leden

Elkaar in een nieuw jaar ontmoeten, elkaar het beste wensen. Samen nog even nagenieten van de feestdagen en vooruitkijken naar wat ons wacht. Dat is de essentie van ons samenzijn bij gelegenheid van het nieuwe jaar. Op een nieuwe locatie en op 4 januari in plaats van 2 januari. Maar daarom nog steeds een moment om naar uit te kijken. We zien u graag!!!

Koffietijd

Datum: donderdag 5 januari 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur
Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

‘Kunstkijken‘, lezingenreeks door dhr. Arjen van Prooijen

Data: maandagmiddag 9, 16, 23 & 30 januari alsmede 6 februari
Tijd: 15.00 uur-17.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: € 35,00 / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: U kunt zich als lid hier inschrijven voor de lezingenreeks < Klik hier >.

Wij zijn heel blij dat Arjen ons dit jaar weer ‘live‘ mee kan nemen in zijn boeiende en bevlogen lezingen over kunst. Alhoewel de digitale lezingen afgelopen jaar ook goed zijn bevallen, vindt het merendeel van onze leden het samenkomen voor deze reeks in De Stip toch net even prettiger. Op zijn geheel eigen wijze slaagt Arjen er altijd weer in ons te interesseren voor de onderwerpen met prachtige beelden en overtuigende woorden.

In overleg met Arjen is gekozen voor differentiatie van onderwerpen. Per dagdeel behandelt hij een specifiek onderwerp. Er is voor iedereen een hand-out beschikbaar met alle namen en stijlen van de kunstenaars. De onderwerpen die Arjen dit jaar onder de loep neemt zijn:
1. Frank Lloyd Wright en de opkomst van de moderne bouwkunst ( invloed in Nederland)
2. Dans in de kunst
3. Rodin en Brancusi
4. De dood, verbeeld in de kunst
5. Japonisme in de kunst

‘Ontdek je Onderbewuste‘, lezing door dhr. drs. Sjoerd Cratsborn

Datum: woensdag 11 januari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Veel van wat we doen en laten doen we, in meer of mindere mate, onbewust. Hoewel het meeste gewoon goed zal gaan, ontstaan ziekte en ongemakken ook door onbewuste processen. Gelukkig kunnen we dat wat onderbewust is naar de oppervlakte halen. Vervolgens gaan we de dingen anders zien en doen. Het maakt ons leven gemakkelijker, want we kunnen onszelf bevrijden van ongewenste overtuigingen (bijvoorbeeld "Ik ben niet goed genoeg") en patronen (bijvoorbeeld perfectionisme).
Genezing
Niet alleen onze hersenen, maar ons hele lichaam speelt hierbij een belangrijke rol. Je zou kunnen spreken van een 'lichaamsgeheugen'.
Ons lichaam slaat ervaren emoties op sinds het begin van ons leven. Nare ervaringen uit de kindertijd kunnen op latere leeftijd nog spelen of opnieuw getriggerd worden. Er ontstaan dan langzaam maar zeker allerlei psychologische en/of fysieke gevolgen of zelfs een (chronische) ziekte. Als laagjes in een ui.
Die ui kan worden afgepeld. Voor 'de Westerse wetenschap' is dit grotendeels onontgonnen terrein. Belangrijker nog, er zijn ontelbare gedeelde ervaringen wereldwijd van wonderbaarlijke genezing door met het onderbewuste aan de slag te gaan.
Sjoerd Cratsborn over zichzelf:
“Het werken met het onderbewuste heeft mijn leven 15 jaar geleden drastisch veranderd. Ik kwam als het ware in een klap van mijn concentratieproblemen en van epilepsie af en kon eindelijk goed studeren.
Pas nadat ik een universitaire studie (gezondheidswetenschappen) had afgerond en had gewerkt als onderzoeker in een heel ander vakgebied, ben ik mijn innerlijke drive gaan volgen om er meer mee te doen. Na Reiki (handoplegging) en enkele andere cursussen, heb ik een opleiding gevolgd tot NEI* therapeut & coach. Hierin leerde ik direct met het onderbewuste te werken. Inmiddels heb ik 3 jaar een eigen praktijk en ontwikkel en geef cursussen."
In de lezing wordt dieper ingegaan op dit bewustwordingsproces en wordt een demonstratie gegeven.
*NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie.

‘Podotherapie‘, lezing door Joyce Meeuvis

Datum: dinsdag 24 januari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

‘Uw lopen is wat ons beweegt‘. Zo verklaart Joyce Meeuvis van RondOm podotherapie de passie van podotherapeuten. We bewegen allemaal graag, lopen, wandelen, dansen, winkelen. Maar wat als we daar hinder van ondervinden? Wanneer is een bezoek aan de podotherapeut wenselijk of zelfs noodzakelijk. Niets is dan ook zo vervelend als pijn aan je voeten die van invloed is op al deze vanzelfsprekende activiteiten. Een podotherapeut doet onderzoek naar de oorzaak van de klachten. Een behandeling is altijd maatwerk. En kan veel van die dagelijkse klachten verhelpen, zonder dat daar ingrijpende operaties voor nodig zijn. En dat geldt voor het volledige bewegingsapparaat.

Koffietijd

Datum: donderdag 2 februari 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

‘Noord-Korea, de verbeelde werkelijkheid‘, lezing door dhr. Marc Roth.

Datum: donderdag 2 februari
Tijd: 14.00 uur-16.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

In de lezing 'De verbeelde werkelijkheid' neemt Drs. Marc Roth, reisleider ons mee naar het ‘meest gesloten‘ land ter wereld. Hij organiseert reizen naar Noord-Korea, een land waarvan je een groot gedeelte nog altijd niet bekijken mag.
De plekken, plaatsen en dingen die je als toerist te zien krijgt maken het land trots, maar dat wil niet zeggen dat je in een oneindig durend toneelstuk terechtkomt. Ook al mag je als toerist niet alleen de straat op en is er altijd georganiseerde begeleiding, als je alleen of met een kleine groep bent zijn er soms echt wel mogelijkheden om ‘buiten de gebaande paden‘ te treden.
Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en opvallend uithangbord van het land, transformeert de laatste jaren tot een socialistische sprookjesstad in een bijna surrealistisch decor. Verbeelde werkelijkheid die hier een ideale samenleving wil tonen. Dit zie je ook op het gebied van kunst, waar Socialistisch Realisme de enige toegestane stroming is. Kunst moet namelijk duidelijk zijn voor iedereen en kunstenaars zijn altijd schatplichtig aan het regime.
Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt voortdurend de vraag op: Wat is waar en wat is de waarheid? En is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? En wordt ons beeld van Noord- Korea niet gekleurd door onze ‘Westerse bril‘?
In deze lezing geeft Marc Roth een inkijkje in ‘s werelds ‘meest gesloten‘ samenleving en ontdek je dat Noord-Korea meer is dan alleen maar ‘verbeelde werkelijkheid‘. De lezing wordt verrijkt met afbeeldingen, (korte) clips en ander beeldmateriaal dat nog maar weinig mensen gezien hebben en natuurlijk de eigen ervaringen van Marc als bezoeker van Noord-Korea.

Filmmiddag Lumière

Datum: maandag 13 februari
Tijd: 14.00 uur-17.00 uur
Locatie: filmhuis Lumière, Bassin te Maastricht
Kosten: n.t.b. / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: noodzakelijk (info volgt tzt via de convocatie)

Nadere info over de gekozen film volgt tzt.

‘A2/Groene Loper in relatie tot onze omgeving‘, presentatie door dhr. Ron Roukens

Datum: dinsdag 28 februari 2023
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

In 2016 werd de Willem-Alexandertunnel formeel geopend. Wie van ons maakt er niet dankbaar gebruik van? De verkeersstroom is veranderd en het aanzicht boven is nog meer veranderd. Woningen worden gebouwd, zijn voor een groot deel al betrokken, de omgeving verandert behoorlijk. Ook voor de omliggende gemeentes zijn er consequenties. En welke dan? Wat is er veranderd in alle mobiliteitsstromen? Groene loper versus tunnel, tunnel versus eerder vastlopend verkeer. Welke punten blijken nieuwe knelpunten te zijn? Of niet? Welke betekenis heeft de landgoederen zone, wat gebeurt daar? Waar komen nieuwe (snel)fietsroutes en wat is de betekenis hiervan voor de omgeving. Veranderen mensen daadwerkelijk in hun mobiliteit, stappen uit de auto en in de trein, bus of op de fiets? Een brede vraag waarop dhr. Ron Roukens, projectmanager verkeer en vervoer binnen de Provincie Limburg, voor ons een antwoord probeert te geven.

Koffietijd

Datum: donderdag 2 maart 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

‘Stichting Duurzaam Meerssen‘ door dhr. Guido Heijnen

Datum: dinsdag 7 maart
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Stichting Duurzaam Meerssen (SDM) zet zich in de gemeente Meerssen in om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dat doet zij door mee te denken met de gemeente en door samen met andere partijen (bedrijven, instellingen, inwoners) activiteiten en projecten uit te voeren die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in Meerssen. Daarbij zijn voor SDM de drie P‘s in samenhang met elkaar leidend: People, Planet, Prosperity. SDM heeft als visie geformuleerd dat burgers, bedrijven en instellingen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in Meerssen (en elders), zowel in het dagelijks handelen als door gezamenlijk activiteiten en projecten uit te voeren. Guido Heijnen (68) is een geboren en getogen Meerssenaar. Al in zijn jeugd (IVN) was hij betrokken bij het milieu. Zijn keuzes voor een studie Biologie en later voor zijn baan als milieutechnoloog waren dus logisch. Guido leeft vanuit het motto dat je vooral je energie moet steken in dingen waar je echt iets kunt veranderen. Met veel motivatie zet hij zich in voor de Stichting Duurzaam Meerssen.

Voorjaarswandeling met lunch

Datum: woensdag 15 maart
Tijd: 10.00 uur-14.00 uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt
Kosten: nader te bepalen / Introducees: alleen voor leden
Inschrijven: noodzakelijk (info volgt tzt via de convocatie)

Waar we gaan wandelen en lunchen houden we nog even voor u achter. Maar dat het mooi wordt, daar kunt u op rekenen.

‘Een reis door de kunst aan de hand van het sieraad‘, lezing door mw. drs. Regina van Romondt

Datum: maandag 27 maart
Tijd: 14.00 uur-16.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Dat mensen zich willen ‘versieren‘ is van alle tijden. Kunsthistoricus Regina van Romondt reist met ons door de wereld van Toetanchamon en zijn moeder Nefertete tot aan heden. Rijke vorstenhuizen passeren met prachtige juwelen of hebbedingetjes zoals een kostbaar Fabergé-ei. Zij vertelt over de betekenis van juwelen. Want dat zit niet direct in de geldelijke waarde, maar veel vaker in de emotionele betekenis.
Versieren gebeurt niet alleen met juwelen of andere dingen, ook tatoeages kunnen als versiering worden gezien. Kortom, er ligt een wereld open waar Regina van Romondt met enthousiasme over vertelt en het ons aan de hand van dia‘s ook laat zien.

‘Hoe houd je je botten heel‘, lezing door mw. dr. S. Bours en mw. C. Vaessens-Deckers.

Datum: dinsdag 4 april 2023
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Deze lezing, gegeven door mw.dr. S. Bours (reumatoloog) en mw. C. Vaessens-Deckers (osteoporoseverpleegkundige), leert ons veel over onze breekbare botten en wat wij daar zelf preventief aan kunnen doen. Met bewegen, met gezonde voeding, eventueel met supplementen. Kortom, een informatieve avond waar wij allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Want goede botten vormen een belangrijk fundament in ons ouder wordende lijf!

Koffietijd

Datum: donderdag 6 april 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30-12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

Dagexcursie

Datum: donderdag 20 april
Tijd: 09.00 uur-18.00 uur
Locatie: ntb
Kosten: ntb / Inschrijven: noodzakelijk (info volgt tzt via de convocatie) / Introducees: alleen voor leden
Dichtbij? Ver weg? Met de bus? Met de trein? Met de boot ? Alles ligt nog open, wij gaan u verrassen.

Koffietijd

Datum: donderdag 4 mei 2023
Locatie: Brasserie Markt Achttien
Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dit kan iedere eerste donderdag van de maand bij Brasserie Markt Achttien te Meerssen vanaf 10.30 uur. Combineer het met uw boodschappen op de markt en maak nader kennis met andere leden.

‘Tussen Maas en Geul, geschiedenis van Meerssen‘, vervolglezing (deel 2) door dhr. Frank Hovens

Datum: dinsdag 9 mei
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Op 1 oktober 2019 nam Frank Hovens ons mee ‘In de armen van de Maas, Geul en Watervalderbeek‘, over de loop van de geschiedenis van Meerssen. Op veler verzoek komt Frank deze avond terug om meer te vertellen over de interessante geschiedenis van de Gemeente Meerssen. Dit gebeurt aan de hand van zijn boek, in 2017 gepubliceerd. Een boek dat in veel huishoudens in Meerssen ligt. In 2019 kon hij zich slechts beperken tot de eerste vier hoofdstukken: het geologisch verleden, de prehistorie, de omwenteling met de komst van de Romeinen en tenslotte het hoogtij van de palts en proosdij. Nu gaat Frank Hovens verder met de historie en de ontwikkelingen en komen we uiteindelijk ook uit in de huidige tijd. Frank Hovens (Geleen, 1961) studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft sinds 2001 een bureau voor historisch onderzoek. In 2017 verscheen zijn boek ‘In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek: de loop van de geschiedenis in de gemeente Meerssen‘. Geschiedenis is en blijft een boeiend onderwerp, ondanks de vele jaartallen, personen, feiten en (soms) fabels. Dat Meerssen een belangrijke plaats heeft in niet alleen de regionale, maar ook de Europese, geschiedenis werd eerder al geschetst door Frank Hovens. Meerssen, daar valt heel wat over te vertellen!

‘Een proper verhaal? Badcultuur en badmode door de eeuwen heen‘, door mw. Erna Siebens

Datum: maandag 22 mei
Tijd: 14.00 uur-17.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: welkom

Onnavolgbaar. Hilarisch. Deze woorden komen bij ons boven als wij aan Erna Siebens denken. Wie herinnert zich niet haar voordracht ‘Van string tot string, de lingeriegeschiedenis‘ en ‘Mal of mooi? Of gewoon handig?‘, de geschiedenis van accessoires. Opnieuw komt Erna helemaal uit Antwerpen om ons nu mee te nemen in de geschiedenis van de badcultuur. Kent u ook nog dat kriebelig gevoel van (zelf) gebreide badpakken? En het gedoe met badlakens om je om te kleden op het strand? Baden deden de mensen in de loop der tijd om allerlei redenen … en vaak ook om allerlei redenen niet! Soms dachten ze dat water vergiftigd was voor de mens en onderdrukten ze de stank op een andere manier. Soms ondervonden ze bij het baden zoveel genoegen … dat ze zich kapot baadden. Soms piekten plots badplaatsen en kuuroorden … maar weet je waarom? Het verhaal van Erna begint in de oudheid, gaat langs in de Romeinse thermen en middeleeuwse badhuizen. De tijd dat de hygiëne zeer slecht was, wordt belicht en er wordt aangegeven waarom, waar en wanneer het dan weer verbetert. Daarbij komt uiteraard de opkomst van badsteden en kuuroorden aan bod, en natúúrlijk ook de badmode! Wij verheugen ons echt op de komst van Erna Siebens en hopen dat u dat ook doet.

Slotavond seizoen 2022-2023

Datum: woensdag 31 mei
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Kosten: geen / Inschrijven: vrije inloop / Introducees: alleen voor leden

Wij verwelkomen u graag met een kop koffie en een stukje vlaai ter afsluiting van het seizoen. Deze avond staat in het teken van ons jaarthema ‘wij vinden elkaar.........' naar  'Wij hebben elkaar gevonden...............'
Waarbij er genoeg tijd overblijft om met elkaar de plannen voor de zomer door te nemen en ons te verheugen op alweer een nieuw seizoen Vrouwengilde Meerssen.
 

Copyright Vrouwengilde Meerssen