Kunstkijken

Onder leiding van: de heer Arjen van Prooijen ( zie ook www.arjenvanprooijen.nl )
Contactpersoon : mevrouw Annie Heynens-Bos, telefoon 043 3649652
E-mail : a.heynens@vrouwengildemeerssen.nl
Data en Tijd : maandagmiddag 9, 16, 23 en 30 januari 2023 alsmede 6 februari 15.00 - 17.00 uur 
Plaats :  Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen
Kosten : €  35,00 voor de gehele cursus, incl. korte handout 
Aanmelden : via het digitale inschrijfformulier dat in het najaar beschikbaar komt. Uw inschrijving is pas geldig onder gelijkijdige overboeking van het verschuldigde bedrag ad € 35,00 op rekeningnummer NL85 RABO 0132682885 tnv Vrouwengilde Meerssen. 

Programma : 

Wij zijn heel blij dat Arjen ons dit jaar weer mee kan nemen in zijn boeiende en bevlogen lezingen over kunst. Altijd opnieuw slaagt hij erin ons te interesseren voor de onderwerpen met prachtige beelden en overtuigende woorden.
In overleg met Arjen is gekozen voor een afwisselende reeks. Deze wordt binnenkort hier bekend gemaakt. De onderwerpen die Arjen dit jaar onder de loep neemt zijn:
1. Frank Lloyd Wright  en de opkomst van de moderne bouwkunst ( invloed in Nederland)
2. Dans in de kunst
3. Rodin en Brancusi
4. De dood, verbeeld in de kunst
5. Japonisme in de kunst
 

Copyright Vrouwengilde Meerssen