Wandelen

Contactpersoon: mevrouw Els Depondt-Jacobs

Tel.:  06 51 04 71 14

E-mail : hjmdepondt@gmail.com
Tijd : dinsdag : vertrektijd zomer 10.00 uur / vertrektijd winter 13.00 uur
Data: Er wordt het hele jaar gewandeld, ook in het zomerreces, onder voorbehoud van uitval door bijzondere omstandigheden. 
Plaats : Er zijn wisselende startpunten. De contactpersoon informeert, veelal per mail, de deelnemers over de startplek van de wandeling.
Als u voor de eerste keer mee wilt wandelen, neem dan in ieder geval contact op met de contactpersoon. Doe dit ook als u incidenteel meewandelt. U bent altijd welkom !

Copyright Vrouwengilde Meerssen