Historie

Anno 1956

Volgens de overlevering zijn er in oktober 1956 door het Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum Meerssen voorbereidingen getroffen tot het oprichten van een afdeling van het Katholiek Vrouwengilde in Meerssen. De oprichting van een RK vrouwenvereniging in de buurt bood vrouwen toentertijd een gemakkelijke kans iets voor zichzelf te gaan doen. Om geregeld andere vrouwen te ontmoeten in een ontspannen omgeving, om samen gezellige dingen te doen, te luisteren naar een interessante spreker of om georganiseerd een helpende hand toe te steken. Daarbij was mevr. Vossen betrokken. Zij charterde een aantal vriendinnen en buurvrouwen. Er kwamen snel meer leden en een afdelingsstructuur met een bestuur. Dat bestuur zorgde voor een mooi activiteitenprogramma en het Katholiek Vrouwengilde Meerssen kon gaan groeien en bloeien als afdeling van het Katholiek Vrouwengilde Limburg. Mevrouw Vossen werd, vanzelfsprekend, de eerste voorzitter in Meerssen.

In 1991 is KVG Meerssen een zelfstandige vereniging geworden binnen de provinciale koepel. Per 1 januari 2021 is het overkoepelend orgaan KVG-Limburg opgehouden te bestaan. Daarmee is Vrouwengilde Meerssen een volledig zelfstandige vereniging geworden.

Anno nu

De rollen van mannen en vrouwen zijn in de loop der tijd gaan verschuiven. Dit gebeurde onder invloed van de roerige maatschappelijke protesten van de zestiger jaren en daarna op de golven van de vrouwenemancipatie. De K van Katholiek is in de loop van de jaren een kleine letter geworden die wij in onze naamvoering als Vrouwengilde Meerssen anno nu niet meer gebruiken.
Wij hebben vele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen doorgemaakt. De krant, radio en televisie zijn inmiddels ingehaald door het internet en alle social media. De sterk veranderende wereld komt in een notendop tot ons op alle momenten van de dag.
De vrouwen van het Vrouwengilde zijn in de roerige jaren misschien niet actief op de barricades gaan staan. Maar zij zijn wel volgers van de tijdgeest. Zelfbewust en mondig. Naast vrouw, moeder, partner, huisvrouw of vriendin, werden we beroepsmatig actief, kregen collega's, gingen meer en langer studeren, ontwikkelden ons, maar bleven ook mantelzorger, vrijwilliger, bestuurslid enzovoort enzovoort.
Wij leveren binnen onze persoonlijke mogelijkheden vandaag de dag allemaal onze eigen actieve en kwalitatieve bijdrage aan de samenleving in welke vorm dan ook , binnenshuis én buitenshuis.

In de kern voelen wij ons betrokken bij het wel en wee van wat ons bindt als Vrouwengilde Meerssen en samenbrengt door en voor onszelf, door en voor anderen. Ook al is de wereld ten opzichte van 1956 volledig veranderd. Vrouwengilde Meerssen is vandaag de dag nog altijd een bloeiende vereniging met circa 300 leden uit Gemeente Meerssen en omgeving. Dat werpt ongetwijfeld ook zijn vruchten af voor de Meerssense gemeenschap.

Hoe is dat mogelijk geworden?
Anno 1956 zijn de eerste schakels van de Vrouwengildeketting gesmeed en zijn de eerste parels aangehangen. De schakels van onze ketting worden gevormd door alle aangeboden activiteiten in het jaarprogramma , de clubs, cursussen, de reisjes, de ondersteuning van een sociaal project, ontmoeten en verbinden. De kralen zijn de leden van het Vrouwengilde Meerssen. Die als edelstenen de schittering brengen binnen de vereniging Anno nu.

Copyright Vrouwengilde Meerssen