Lidmaatschap

Lid worden van het Vrouwengilde Meerssen? Meldt u aan via het digitale aanmeldformulier < klik hier >.  
Uw lidmaatschap wordt automatisch per jaar verlengd tot wederopzegging.

De contributie bedraagt € 30,00 per verenigingsjaar, te betalen op rekeningnummer NL85 RABO 0132 6828 85 t.n.v. Vrouwengilde Meerssen onder vermelding van uw naam en contributie nieuw lid.
Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus van het volgende jaar.
Naast de contributie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van minimaal € 2,50 per jaar, per lid als bijdrage aan het sociaal project. In de eerste convocatie van het verenigingsjaar wordt steeds vermeld voor welke datum de contributie moet worden betaald ( in principe vóór 1 oktober van het verenigingsjaar).

Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar wordt de volledige contributie in rekening gebracht, met uitzondering van aanmelding na 1 april. Als u na 1 april nog lid wilt worden betaalt u € 2,50 per bijeenkomst tot het einde van het verenigingsjaar. Dit is gelijk aan de introduceeprijs.
Het Vrouwengilde Meerssen wil ook graag aandacht geven aan lief en leed. Doorgeven van bericht bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname van een lid kan worden gedaan bij de secretaris. Het bestuur tracht naar beste kunnen dan aandacht te besteden aan leden die daar behoefte aan hebben.
Wilt u meer informatie over uw lidmaatschap? Neem dan contact op met onze ledenadministratie door het sturen van een mail naar ledenadministratie@vrouwengildemeerssen.nl.  U kunt ook telefonisch contact opnemen met mw. Marie-Thérèse Beckers-Vissers, telefoon 06 81432131. Zij helpt u graag verder.

Copyright Vrouwengilde Meerssen