2015-2016

Hier publiceren wij het jaarprogramma 2015-2016, zoals dat aan het begin van het verenigingsjaar is vastgesteld, onder voorbehoud van wijzigingen.

Copyright Vrouwengilde Meerssen