2020-2021

Hier publiceren wij het integrale jaarprogramma 2020-2021, onder voorbehoud van noodzakelijke wijzigingen. Kijk regelmatig op de website. In het menu 'actueel' staan de komende activiteiten vermeld met de laatste updates. Lees ook de maandelijkse convocaties die u per mail ontvangt ! Uiteraard vinden alle voorgenomen activiteiten plaats onder voorbehoud van maatregelen in het kader van Corona / Covid-19.

Copyright Vrouwengilde Meerssen