€ 1500 voor 'Hersenstrijd

Tijdens de slotavond op woensdag 31 mei is door onze voorzitter Mariann van den Bogaert een cheque van " € 1.500,-overhandigd aan Marcel Aries en Nathalie Sieben als ambassadeurs van het fonds ‘Hersenstrijd‘.


Het bedrag van € 1.500,00 is bij elkaar gebracht door vrijwillige bijdragen van onze leden bij aanvang van het verenigingsseizoen. Verder zijn introducees welkom bij geselecteerde bijeenkomsten, tegen betaling van een bedrag van € 2,50. De opbrengst hiervan wordt ook bestemd het sociaal project, naast de extra bijdragen van de leden gedurende het lopende verenigingsjaar. Met dit jaar als mooi resultaat € 1.500 voor het fonds ‘Hersenstrijd‘.

Op de intensive care liggen veel patiënten met ernstig hersenletsel. Ondanks de zeer intensieve behandeling verlaten de meeste patiënten zwaar gehandicapt het ziekenhuis. Vaak is een ongeluk met de fiets de oorzaak van het ernstig ongeval. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht verrichten baanbrekend onderzoek met als doel de hersencellen te kunnen herstellen op de intensive care. Voor dit maatwerk zijn financiële middelen nodig, als aanvulling op de reguliere onderzoeksgelden. Hulp van donateurs/begunstigers is zeer welkom voor het financieel ondersteunen van dit internationale onderzoek. Het fonds ‘Hersenstrijd‘ probeert ook mee te denken over maatregelen die ernstig hersenletsel kunnen voorkomen. Zo promoot ‘Hersenstrijd‘ veiliger fietsverkeer door het dragen van een fietshelm. Inmiddels zetten meer dan 20 vrijwilligers en ambassadeurs zich in voor een beter herstel van hersenletsel. Waaronder Marcel Aries, woonachtig in Meerssen en werkzaam in het MUMC+ als neuroloog/intensivist. Voor meer informatie over het fonds ‘Hersenstrijd‘ verwijzen wij u graag naar de website www.hersenstrijd.org/hoofdpagina


Geplaatst op: 01-06-2023


Copyright Vrouwengilde Meerssen