€ 1200,00 voor restauratie pinakels basiliek Meerssen

Dinsdag 24 mei kon onze voorzitter Nanny Notten een mooi bedrag overhandigen aan het bestuur van de Stichting 'Vrienden van de Basiliek Meerssen'.


In 2020 - 2021 jaar hebben wij het sociaal project opnieuw dicht bij huis gezocht. Omdat in dat seizoen bijna alle activiteiten zijn geannuleerd hebben wij het sociaal project voor het nieuwe seizoen 2021 - 2022 gecontinueerd. Jammer genoeg is ook in dit tweede seizoen een aantal bijeenkomsten geannuleerd. En de bijdrages voor het sociaal project worden vooral gedaan tijdens deze bijeenkomsten. Daarom zijn wij des te meer verheugd dat op dinsdag 24 mei tijdens de slotavond toch een cheque van € 1200,00 kon worden overhandigd aan het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van de Basiliek Meerssen‘. Deze Stichting is al jarenlang actief om gelden te verwerven tot behoud van dit eeuwenoude beeldbepalende culturele erfgoed in onze gemeente. Nu zijn o.a. de pinakels van de basiliek aan renovatie toe.
De prachtige gotische basiliek stamt in zijn huidige vorm uit de 14e eeuw. De geschiedenis gaat echter terug naar de periode van de Karolingische vorsten rond het jaar 800. In 968 schonk Gerberga, koningin van Frankrijk, haar bruidsschat 'Meerssen', waartoe ook de toenmalige kerk behoorde aan de Benedictijner Monniken uit Reims. Deze bouwden ter plaatse een kerk, geïnspireerd door de bouwkunst die in de vroege middeleeuwen veelvuldig toegepast werd aan de grote kathedralen in Frankrijk. In de loop der eeuwen heeft de kerk vele bijzondere momenten gekend. In 1222 vond hier het 'Bloedwonder' en in 1465 het 'Brandwonder' plaats waardoor Meerssen een belangrijk pelgrimsoord werd. Voor de basiliek was dat van grote betekenis. Echter, ook tegenslagen zoals plunderingen en brandstichtingen bleven niet uit, maar men wist het gebouw steeds weer te herbouwen, uit te breiden en te verfraaien. Zo werd rond 1500 op het priesterkoor èèn van de mooiste, wellicht het mooiste sacramentshuis van ons land aangebracht. Ook de vele aanpassingen uit latere jaren, waaronder de prachtige glas-in-lood-ramen en retabels maken deze basiliek tot het bijzondere kerkgebouw dat heden ten dage bekend staat als pronkstuk van de maasgotiek.


Geplaatst op: 25-06-2022


Copyright Vrouwengilde Meerssen