AVG

Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze op 25 mei 2018 in werking is getreden. Privacy van leden wordt gerespecteerd en is vastgelegd in een privacydocument dat u hier in kunt zien. Wij gebruiken geen cookies voor deze website.
Klik hier om het document 'privacy policy' te lezen.

Copyright Vrouwengilde Meerssen