Sociaal Project 2023 - 2024: KNGF

We hebben dit jaar gekozen voor de stichting KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds). Ambassadeur Yvette Rosier heeft met haar hond uitleg gegeven over dit fonds en de wijze waarop honden getraind worden in puppy pleeggezinnen, waar ze na ruim een jaar verder naar de opleiding van het Fonds gaan om specifiek getraind te worden voor hun specialisatie als werkhond voor clienten met een beperking. Mede ambassadrice Carmen Scholle is met haar pup van 3 maanden ook aanwezig: duidelijk is dat deze pup nog leert om in grote gezelschappen te verkeren.
De opleiding van een hulphond is intensief en duur. De Stichting opereert voornamelijk door middel van donaties. Zorgverzekeringen dragen ongeveer 1/3 deel van de kosten bij. Per jaar vinden iets meer dan 100 honden een cliënt waar ze voor kunnen werken. De honden gaan meestal op hun 7e of 8e jaar met pensioen. De kwaliteit van leven voor mensen met een beperking stijgt met miniaal 50% als ze een hulphond naast zich weten. De vraag naar hulphonden overstijgt nog steeds het aanbod. Er is dus veel geld nodig om de lange wachtlijst met aanvragen te bekorten. Daarnaast worden nog steeds gezinnen gezocht die een pleeggezin willen zijn voor een op te leiden pup. We denken dat we met dit sociaal project een mooi doel dienen. Uw bijdrage bij de jaarlijkse contributie, alsmede de bijdrage van de openingsavond en tzt bij de kerstlunch komen ten goede aan deze Stichting. Via < klik hier >   vindt u meer informatie over de Stichting. We hopen op de slotavond een mooi bedrag te mogen overhandigen.Sociaal project 2022 - 2023 : Hersenstrijd ontvangt een bedrag van € 1500,-

Tijdens de slotavond van het seizoen 2022-2023 kon een prachtige cheque van € 1500,- worden overhandigd aan de ambassadeurs van 'Hersenstrijd', Nathalie Sieben en Marcel Ariës. Zij waren verheugd met het mooie bedrag dat weer goed besteed gaat worden. Ook het belang van het gebruik van een fietshelm werd nogmaals benadrukt. Tegelijk kon worden geconstateerd dat veel leden van het Vrouwengilde Meerssen in het afgelopen jaar tot de aanschaf van een fietshelm zijn overgegaan.
Na een reanimatie, hersenbloeding of ernstig ongeval kunnen hersenen plotseling ernstig beschadigd raken met desastreuse gevolgen voor zowel patiënt als familie. Opname op de intensive care is noodzakelijk om vitale hart- en longfunctie tijdelijk over te nemen. Helaas kunnen we momenteel weinig om het herstel van beschadigde hersendelen te bevorderen. Het is zelfs zo dat er de laatste 25 jaar geen nieuwe behandelingen ontwikkeld zijn.Op de intensive care liggen veel patiënten met ernstig hersenletsel. Ondanks de zeer intensieve behandeling verlaten de meeste patiënten zwaar gehandicapt het ziekenhuis. Wetenschappers in het Maastricht Universitair Medisch Centrum onderzoeken nieuwe behandelingen om de hersendoorbloeding en functie nauwkeurig aan te passen aan de individuele behoefte. Verwacht wordt dat in 2022 met deze nieuwe behandelmethode veel meer patiënten veel beter zullen kunnen functioneren. De nieuwe behandelingen zijn namelijk individueel, dat wil zeggen persoonsgericht.
In de toekomst zal het aantal mensen met ernstige hersenbeschadiging alleen maar toenemen door hart- en vaatziekten en ernstige (fiets) ongelukken. Daarom verdienen deze patiënten onze volle aandacht.
Wetenschappers van de Universiteit Maastricht verrichten baanbrekend onderzoek om de hersendoorbloeding zo bij te sturen, dat hersencellen kunnen herstellen op de intensive care. Voor dit maatwerk zijn financiële middelen nodig, als aanvulling op de reguliere onderzoeksgelden. Hulp van begunstigers is zeer welkom voor het financieel ondersteunen van dit internationale onderzoek.Hersenstrijd probeert ook mee te denken over maatregelen die ernstig hersenletsel kunnen voorkomen. Zo promoot Hersenstrijd veiliger fietsverkeer met het dragen van een fietshelm. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van 'Hersenstrijd' < klik hier >. Inmiddels zetten meer dan 20 vrijwilligers en 4 ambassadeurs zich in voor een beter herstel van hersenletsel. Waaronder Marcel Aries, neuroloog/intensivist uit Meerssen.

Sociaal project 2020 - 2021 - 2022 : Renovatie pinakels Basiliek Meerssen

In 2020 - 2021 jaar hebben wij het sociaal project opnieuw dicht bij huis gezocht. Omdat in het seizoen 2020-2021 bijna alle activiteiten zijn geannuleerd hebben wij het sociaal project voor het nieuwe seizoen 2021 - 2022 gecontinueerd. Jammer genoeg is ook in dit tweede seizoen een aantal bijeenkomsten geannuleerd. En de bijdrages voor het sociaal project worden vooral gedaan tijdens deze bijeenkomsten. Daarom zijn wij des te meer verheugd dat op dinsdag 24 mei tijdens de slotavond toch een cheque van € 1200,00 kon worden overhandigd aan het bestuur van de Stichting ´Vrienden van de Basiliek Meerssen´. Deze Stichting is al jarenlang actief om gelden te verwerven tot behoud van dit eeuwenoude beeldbepalende culturele erfgoed in onze gemeente. Nu zijn o.a. de pinakels van de basiliek aan renovatie toe.
De prachtige gotische basiliek stamt in zijn huidige vorm uit de 14e eeuw. De geschiedenis gaat echter terug naar de periode van de Karolingische vorsten rond het jaar 800. In 968 schonk Gerberga, koningin van Frankrijk, haar bruidsschat 'Meerssen', waartoe ook de toenmalige kerk behoorde aan de Benedictijner Monniken uit Reims. Deze bouwden ter plaatse een kerk, geïnspireerd door de bouwkunst die in de vroege middeleeuwen veelvuldig toegepast werd aan de grote kathedralen in Frankrijk. In de loop der eeuwen heeft de kerk vele bijzondere momenten gekend. In 1222 vond hier het 'Bloedwonder' en in 1465 het 'Brandwonder' plaats waardoor Meerssen een belangrijk pelgrimsoord werd. Voor de basiliek was dat van grote betekenis. Echter, ook tegenslagen zoals plunderingen en brandstichtingen bleven niet uit , maar men wist het gebouw steeds weer te herbouwen, uit te breiden en te verfraaien. Zo werd rond 1500 op het priesterkoor èèn van de mooiste, wellicht het mooiste sacramentshuis van ons land aangebracht. Ook de vele aanpassingen uit latere jaren, waaronder de prachtige glas-in-lood- ramen en retabels maken deze basiliek tot het bijzondere kerkgebouw dat heden ten dage bekend staat als pronkstuk van de maasgotiek.

Sociaal Project 2019 - 2020 : Speeltuin St. Joseph te Meerssen

CHEQUE VAN € 1.200,= VOOR SJUUFELE! KLUMME! SJOKKELE!

Twaalfhonderd euro voor Stichting Speeltuin St. Joseph. Dat bedrag is op zaterdag 25 april door de voorzitter van het Vrouwengilde Meersen, mevrouw Nanny Notten, overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van speeltuin St. Joseph, de heer Math Vandewall. Op ludieke wijze, met inachtneming van de gepaste afstand, lukte het om de cheque te overhandigen. Vrouwengilde Meerssen kiest jaarlijks een sociaal project uit waar de leden een vrijwillige bijdrage aan geven. Verder betalen introducees bij sommige bijeenkomsten een bedrag van € 2,50. De opbrengst hiervan bestemt het Vrouwengilde ook voor het sociaal project, naast de bijdragen van de leden. Met dit jaar als mooi resultaat € 1.200, = voor Speeltuin St. Joseph.
Al bijna honderd jaar oud, een groene oase, enigszins verstopt gelegen waar de jeugd wordt uitgedaagd om te sjuufele, klumme, sjokkele…. en nog veel meer. Velen van u zijn er vast al eens geweest, wellicht zelf als kind, of met uw eigen kinderen en/of kleinkinderen. Opgericht en aangelegd in 1947, van oudsher een echte buurtspeeltuin. De eerste inrichting van de speeltuin was compleet eigen werk van de buurt. Alle speelwerktuigen werden zelf gemaakt. In de loop der jaren groeide de speeltuin uit tot dé kindertrekpleister van de buurt en verre omgeving. Vooral de hoge glijbaan (Sjuufel) was een uitdaging voor vele kinderen. De speeltuin bestaat nog steeds dankzij de vele vrijwilligers die zich blijven inzetten. Een speeltuin die aan alle moderne veiligheidseisen voldoet. Elk jaar worden de toestellen en de rest van de inrichting gekeurd volgens zeer strenge veiligheidsnormen. Maar, toestellen die vervangen moeten worden zijn inmiddels heel duur. Toch slaagt het bestuur er altijd weer in om alles up-to- date te maken. Zo is recent, met financiële hulp van velen, de hoge Sjuufel vervangen door een prachtige, volledig gerenoveerde hoge sjuufel (glijbaan) geplaatst. En daarmee is een van de meest bekende kenmerken van deze speeltuin behouden.
Ondanks financiële hulp van onder meer de gemeente, de woningstichting en sponsors is nog steeds geld nodig om deze voorziening in stand te houden én betaalbaar te houden. Vrouwengilde Meerssen wilde graag een gulle bijdrage leveren aan deze fantastische speelvoorziening in Meerssen. Met veel respect voor al diegenen die zich zo hard inzetten om veel kinderen te blijven laten SJUUFELE, KLUMME en SJOKKELE! < Klik hier voor meer foto's van de overhandiging >

 

Sociaal Project 2018 - 2019 : Ut Zunneke te Bunde/Meerssen

Op de slotavond van het seizoen 2018 - 2019 mocht het echtpaar Van Es een fantastisch bedrag van € 1.200,- in ontvangst nemen. Dit bedrag werd door de leden van KVG Meerssen spontaan bij elkaar gebracht om 'Ut Zunneke' te steunen bij alle dagactiviteiten.
Logeerhuis en dagcentrum ‘Ut Zunneke‘ is een particulier initiatief voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
Op zondag 8 april 2018 heeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz de officiële opening verricht van het volledig gerenoveerde Ut Zunneke in het pand aan de Vliegenstraat 38, voorheen 'de Sjmeed' in Bunde. Hiermee komen alle activiteiten van Ut Zunneke op één punt samen. Ut Zunneke biedt haar gasten een gezellig dagcentrum, naschoolse opvang en een logeerhuis. De locatie aan de Past. Nic. De Reimsstraat is voortaan uitsluitend bedoeld voor begeleid wonen.Mede door de kleinschaligheid voelen kinderen en volwassenen zich snel thuis. Ut Zunneke biedt gespecialiseerde zorg op maat met de wensen en behoeften van de 'Zunnekes' als uitgangspunt. Er is een gezellige eetkamer, huiskamer, werkplaats en atelier met winkel, een logeerhuis en een ruime tuin. Gasten kunnen naar wens worden opgehaald en thuisgebracht. Ut Zunneke heeft de beschikking over eigen (aangepast) vervoer, waarmee regelmatig uitstapjes worden gemaakt. Ut Zunneke is kleinschalig van opzet, omdat huiselijkheid en gezelligheid de belangrijkste drijfveren zijn. Wij bieden onder andere: naschoolse opvang, midweken, weekend-opvang en een groot gedeelte van de schoolvakanties zullen wij ook geopend zijn. Heeft U belangstelling of zijn er vragen, over bijvoorbeeld PGB, het vervoer of andere zaken, neemt U dan gerust contact met ons op via telefoon 043 85 15 852 of email: info@utzunneke.nl.

 

Sociaal Project 2017 - 2018 : Laaggeletterdheid

In samenwerking met de bibliotheek Meerssen presenteren wij als Sociaal Project het thema laaggeletterdheid. Gekozen is voor de aanschap van extra boeken voor volwassen laaggeletterden in de Openbare Bibliotheek Meerssen. Wist u dat er in Nederland 18% = 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd zijn ? En dat hiervan circa 2/3 autochtone Nederlanders zijn ? Wist u dat er in de Gemeente Meerssen circa 2000 laaggeletterden zijn? Laaggeletterden kunnen moeilijk deelnemen aan de steeds ingewikkelder wordende samenleving. Onlangs hebben Maastricht en de Heuvellandgemeenten, waaronder Meerssen, een convenant gesloten om het aantal laaggeletterden omlaag te brengen. De Openbare Bibliotheek Meerssen gaat een Taalhuis inrichten. Daarin komt een Taalpunt met een speciale collectie boeken voor volwassen laaggeletterden. In 2018 wordt de Bibliotheek ondergebracht in een prachtig nieuw gebouw en krijgt het Taalhuis met Taalpunt een prominente plek.

Als Vrouwengilde Meerssen willen wij hier graag onze medewerking aan verlenen en slaan wij 2 vliegen in één klap:
1 ) Een prachtig lokaal doel voor ons eigen sociaal project!
2) Wij sluiten aan bij het door KVG Limburg gekozen thema ‘Laaggeletterdheid‘ als doel van het sociaal project voor het eeuwfeest op 20 september 2018. Alle afdelingen bestemmen dit jaar hun opbrengsten voor een sociaal project aan ‘Laaggeletterheid‘. Dat kan een project in het buitenland zijn, maar er mag ook gekozen worden voor een project in de eigen omgeving. Voor het laatste heeft het KVG Meerssen dus gekozen.

Op woensdag 30 mei konden wij aan Renée Gabriël een cheque overhandigen ter grootte van € 1.000,=. Renée Gabriël, coördinator educatie bij de bibliotheek, nam deze met genoegen in ontvangst. Met passie duidde zij het belang van het onderwerp. Zo kon zij ons vertellen dat 10% van de inwoners van Meerssen als laaggeletterd worden beschouwd. Het risico van laaggeletterdheid is groot, mensen kunnen onzeker worden en zich sociaal uitgesloten voelen. Aan de hand van enkele voorbeelden werd duidelijk dat het geld van het sociaal project ‘laaggeletterdheid ‘uitstekend besteed zal worden. Mochten er leden zijn die nog als vrijwilliger willen werken bij de bibliotheek, dan kan er altijd contact worden opgenomen. De werkzaamheden kunnen liggen in het begeleiden van groepen in het taalcafé, maar ook op individuele basis mensen helpen met leren lezen. Alles is mogelijk en iedereen is welkom! Niet alleen de plaatselijke Geulbode besteedde aandacht aan de gift van € 1.000,=, ook de landelijke Stichting Lezen en Schrijven deed dit in haar nieuwsbrief !


Sociaal project 2016 - 2017 Stichting Makiki Limburg

Voor het verenigingsjaar 2016 - 2017 is gekozen voor de Stichting Makiki Limburg.
Deze stichting, opgericht door Nelleke Litjens, organiseert leuke en leerzame activiteiten voor kinderen met een handicap of beperking en hun gezin. De Stichting bevordert spelen tussen kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking. Tevens worden infomiddagen en workshops speciaal voor ouders georganiseerd.
Stichting Makiki is afhankelijk van subsidie, giften en sponsorgelden om zo te zorgen dat alle gezinnen gratis kunnen deelnemen.
Een van de initiatieven om dit te financieren is MRTS07, een kledinglabel, dat staat voor Maurits ( geboren in 2007). Maurits is de zoon van Nelleke en is door een ongeluk gehandicapt geraakt. Hij is de inspirator voor Nelleke om moderne, vlotte kleding te ontwerpen en te maken voor deze doelgroep. Kleding, die aangepast is aan de praktische problemen van kinderen met een handicap. Zoals gemakkelijk aan en uit trekken, ruimte voor slangetjes, beenwarmers die je schoenen omtoveren in mooie laarzen etc. Deze kleding wordt door coupeuses nagenoeg belangeloos gemaakt, nadat het door Nelleke is ontworpen
Zij heeft al mooie collecties ontworpen en deze door kinderen met een handicap laten dragen waarvan ze mooie fotoshots heeft gemaakt. De kinderen straalden met hun kleding, die past in het huidige modebeeld. Zie ook www.mrts07.nl. Tijdens de slotavond op 31 mei 2017 kon een cheque worden overhandigd van € 1048,10. Nelleke is verrast door het totaalbedrag :: "Geweldig wat een bedrag, bedankt allemaal voor deze genereuze donatie, hier kan ik echt heel veel mee doen. Met de stichting gaat het gelukkig goed, mede dankzij donaties als deze".

Sociaal project 2015 - 2016

‘Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland‘ is gekozen als sociaal project voor het jaar 2015 - 2016. De heer Ilmar Woldring en mevrouw Danny Abels vertelden op de openingsavond van het seizoen aansprekend over het doel van de stichting : ‘alle kinderen mogen mee doen‘ waarbij de stichting zich richt op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Dit zijn in onze regio ongeveer 5000 kinderen. Een mooi project dat € 1.130,00 heeft opgebracht.

Sociaal project 2014 - 2015

Ons sociaal project van jaargang 2014-2015 Stichting Wilskracht heeft €1070,- opgebracht. Dit is bij elkaar gebracht door de vrijwillige bijdrage aan het begin van het seizoen, de opbrengst van ons potje lief en leed, de openingsavond en de kerstavond Dit bedrag is overgemaakt naar Stichting Wilskracht. De stichting Wilskracht is er voor mensen, in het bijzonder voor vrouwen, met geweldservaring in de breedste zin van het woord.
Het doel van de stichting is om mensen een richting te geven waarin ze zichzelf en anderen leren respecteren zodat ze weer een actief sociaal leven kunnen beginnen. Om dit te bereiken bied Wilskracht een aantal activiteiten onder begeleiding van ervaringsdeskundigen.
De stichting Wilskracht is opgezet door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn mensen die spreken uit eigen ervaring. Alle bezigheden en activiteiten van Wilskracht worden uitgevoerd door vrijwilligers. De stichting is non-profit en wordt bekostigd uit subsidies, donaties en de inzet van vrijwilligers.
Deelname aan de zelfhulpgroepen is gratis.

Copyright Vrouwengilde Meerssen