activiteiten 2e half jaar 2016

Dinsdag 13 december: ‘ons‘ kerstdiner


Ruim voordat de zaal openging stonden al veel feestelijk geklede dames bijna te trappelen om de mooi versierde zaal van de Stip te betreden. Met handdruk en een drankje werden zij verwelkomd. 113 Leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Daarmee was de zaal helemaal gevuld. En kan worden geconstateerd dat de formule van het kersdiner aansluit. Na een mooi welkom door de voorzitter met het uitspreken van de kerstgedachte werd een aanvang gemaakt met het kerstdiner. Geserveerd door ‘Carpe Diem By Daan‘. Na het voorgerecht werd het kerstverhaal voorgelezen, gevolgd door een heerlijk hoofdgerecht. Het diner werd muzikaal omlijst door Southern Voices, drie jonge sopranen die loepzuiver kerstliederen ten gehore brachten. Sommigen kregen er kippenvel van, zo mooi.
Het lief- en leedpotje is deze avond niet vergeten. De opbrengst van de avond, € 133,50, komt geheel ten goede aan ons sociaal project, MRTS07, onderdeel van Stichting Makiki Limburg.

Dinsdag 29 november: lezing Harm Kuipers

Em.Prof.Dr. Harm Kuipers, zelf ervaringsdeskundige met kanker, nam ons deze avond in een aansprekend college mee naar het ontstaan van kanker, de mogelijke behandelmethoden, de overlevingskansen, mogelijkheden en onmogelijkheden van reguliere en alternatieve geneeswijzen en de effecten van een gezonde leefstijl. Zijn ‘praktijkonderzoeken‘ naar alternatieve behandelingen en de toetsing daarvan aan wetenschappelijk onderzoek gaf ontluisterende inkijkjes.
Harm Kuipers benadrukte dat een gezonde leefstijl altijd goed is, maar geen garanties biedt om geen kanker te krijgen. Ook gaf hij aan dat bewegen, hoe slecht iemand zich ook voelt, bijdraagt aan herstel, in welke vorm dan ook. Kortom, een interessante lezing, met veel vragen uit de zaal die Harm Kuipers op een bijzonder prettige en toegankelijke manier kon beantwoorden. Het onderwerp ‘kanker‘ werd hiermee, hoe moeilijk ook, weer een stukje bespreekbaarder gemaakt.

Donderdag 10 november: Najaarswandeling

Deze dag verzamelden veertig enthousiaste leden zich in het ‘Indsje´ te Cadier en Keer. Na een heerlijk kopje koffie vertrokken zij voor een prachtige wandeling rond Cadier en Keer. Ondanks de slechte voorspellingen viel het nog aardig mee met de regen. Iedereen kwam zeer voldaan terug na de lange of korte wandeling om met smaak van de lunch te genieten. Kortom, een heerlijke dag waar elkaar ontmoeten in een andere omgeving centraal heeft gestaan.

Woensdag 2 november ‘Wij zijn er ook voor anderen´

Deze avond werd verzorgd door het KVG Limburg. Klaar durven staan voor een ander en dit ook in de praktijk brengen was het thema van de avond.
Humanitas, een organisatie met veel vrijwilligers liet ons zien hoe zij er zijn voor een ander. Helpen met de financiële administratie of als buddy vluchtelingen helpen bij het leren van onze taal zijn zo maar enkele voorbeelden. Allemaal gericht op mensen helpen die dat nodig hebben. Dit gebeurt gedurende een half jaar met de intentie dat mensen dan weer zelf verder kunnen.
Ann Philipsen, actrice en schrijfster, die door heel Limburg toneel speelt, liet na de pauze zien dat als je met humor iets doet voor een ander, je er ook zelf iets voor terugkrijgt. Zo gaat het oude spreekwoord weer gelden: “wie goed doet, goed ontmoet".

18 oktober: Dagexcursie naar Ordensburg Vogelsang in de Eifel

Klokslag half negen vertrokken we van De Stip richting Eifel. Vol verwachting wat de dag ons zou brengen, want een ‘Ordensburg´ maakt je wel nieuwsgierig. Na een uitgebreide Kaffee und Kuchen splitsten wij ons in twee groepen. Onder begeleiding van twee gidsen werden wij rondgeleid in de wondere wereld van Vogelsang, gepland als opleidingscomplex voor toekomstige partijleiders van de NSDAP. Hier werden in de jaren voor de oorlog en gedurende de eerste jaren van de oorlog de ideologische overtuigingen erin gehamerd. Een ideologie die ze op vele plekken in Europa moesten uitdragen. Vogelsang kent een vrij korte geschiedenis, maar heeft diepe sporen achtergelaten, met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met € 45 miljoen Europees geld is men erin geslaagd om een educatief en informatief monument te realiseren dat ons opnieuw bewust maakt van de bedreigingen van ideologie en oorlog.
Het was een bezoek meer dan waard.

Na een bijzonder uitgebreide en smakelijke lunch vertrokken wij naar Monschau waar de middag op eigen gelegenheid werd doorgebracht. Zonder een druppel regen, ondanks de voorspellingen. Een dag waar wij met genoegen op terugkijken.


4 oktober: De vrouw in het Romeinse Rijk, door Marion Koene

In de lezing werd na een korte introductie allereerst ingegaan op de Romeinse samenleving en de eisen die deze aan zowel man als vrouw stelde. De samenleving was man-gericht. De rol van de vrouw was vanaf het begin ondergeschikt. Het was haar taak nieuwe Romeinen voort te brengen, politieke bondgenootschappen tussen families te creëren en te zorgen voor solidariteit tussen families
Opvallend verschil tussen het Romeinse huwelijk en dat van nu was dat Romeinen niet uit liefde trouwden maar uit burgerplicht. Zonder huwelijk geen nieuwe generaties Romeinen.
Na de pauze ontdekten we als eerste dat de Romeinen ware meesters in de juweelsierkunst waren en kregen we uitgelegd welke sieraden Romeinse dames droegen. Daarna werd de focus verlegd en werd overgegaan tot het zwaardere werk: het moederschap. Wat betekende het zwanger te zijn, te bevallen en moeder te worden?

Na dit zware thema hadden we het over werkende vrouwen en de verschillende beroepen die er waren. Nagenoeg alle Romeinse vrouwen werkten, alleen niet allemaal buitenshuis.
Aan het slot van de lezing overlegden we nog kort over hoe het was om in die tijd oma te zijn. Doordat Romeinen minder oud werden dan wij, leefden grootmoeders vaak niet lang genoeg om hun kleinkinderen te leren kennen of omgekeerd. Vanwege het ontbreken van sociale voorzieningen was het voor vrouwen zonder geld bovendien geen pretje om oud te worden.
Als laatste zagen wij dat er in een tijd, toen er van feminisme en emancipatie nog lang geen sprake was, er toch al vrouwen waren die op dat gebied met kop en schouders boven anderen uitstaken. Romeinse vrouwen kwamen wel degelijk voor hun eigen belangen op en waren bovendien niet bang om protestacties te organiseren. Al met al een hele boeiende avond.

Maandag 19 september 2016 / Opening van het Verenigingsjaar


Maandag 19 september werd het nieuwe verenigingsjaar traditioneel geopend met een H. Mis in de Basiliek. Aansluitend stond voor iedereen de koffie met vlaai klaar in de Stip. De zaal was goed gevuld toen voorzitter Nanny Notten het nieuwe jaar opende met een mooi openingswoord, waarin zij aandacht vroeg voor het thema Ontmoeten en Verbinden. Ondanks dat de voorzittershamer thuis was vergeten, markeerde een stevige klap op de katheder de opening. Het eerste deel van de avond werd besteed als algemene ledenvergadering. Het jaarverslag passeerde, de financiële verantwoording was er, met de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
Na de pauze presenteerde mevrouw Nelleke Litjens het voor dit jaar gekozen sociaal project Makiki Limburg met als onderdeel daarvan MRTS 07, een project voor aangepaste kleding voor gehandicapte kinderen.
Mevrouw Litjens heeft een zoon Maurits met een niet aangeboren hersenaandoening als gevolg van een ongeluk. Na een lange revalidatieperiode kwam Maurits met beperkingen naar huis. En dan gaan de dagelijkse dingen van een kinderleven bijzonder worden. Zoals afspreken met vriendjes na school, een club waar je na schooltijd leuke dingen kunt doen zoals sport of muziek? Lastig als je kind een handicap of een andere beperking heeft. En dat is jammer, want wat is er leuker dan samen met andere kinderen activiteiten ondernemen en plezier maken?
Stichting Makiki organiseert leuke en leerzame activiteiten voor kinderen met een handicap of beperking en hun gezin.
Tegelijk ontdekte mevrouw Litjens dat er heel weinig tot geen aangepaste, leuke en vrolijke kleding is voor kinderen met een beperking. Dit bracht haar op het idee om, tegen een betaalbare prijs, aangepaste kleding te ontwerpen. Inmiddels is er een hele kledinglijn beschikbaar. De kosten kunnen relatief laag worden gehouden omdat ouders en coupeuses tegen gereduceerd tarief zich bijna belangeloos inzetten. Per verkocht kledingstuk worden enkele euro´s gedoneerd aan de Stichting Makiki om zo de activiteiten voor deze kinderen te kunnen betalen.
Het enthousiasme van mevrouw Litjens maakte ook onze leden enthousiast. De opbrengst van het lief- en leedpotje was € 286,60.
Meer informatie vindt u op http://www.makikilimburg.nl/ en op http://www.mrts07.nl/.

Copyright Vrouwengilde Meerssen