Activiteiten seizoen 2023-2024

Openingsavond 18 september 2023

Op 18 september 2023 ging ons nieuwe verenigingsjaar van start. Ruim 85 leden bezochten onze openingsavond, traditioneel verwelkomd met een kop koffie/thee en een heerlijk stuk vlaai. De Stip stond als vanouds  gastvrij voor ons klaar. De sfeer was weer warm en gezellig, ons nieuwe jaarthema 'ik zie jou....' leek op een heel natuurlijke wijze vorm te krijgen. Er werd druk bijgepraat en uitgekeken naar bekenden.
Onze voorzitter Mariann van den Bogaert verwelkomde iedereen en na enkele huishoudelijke mededelingen zoals telefoon uitzetten en de uitleg over het programma van de avond, startte de algemene ledenvergadering. Aan de orde kwamen de terugblik van het afgelopen jaar, geillustreerd met mooie foto's en prachtig verteld door Olga. Aan de reacties uit de zaal bleek opnieuw hoe mooi de activiteiten van afgelopen jaar waren en de waardering hiervoor. Het financieel jaarverslag werd door onze penningmeester Annie Heynens uitgebreid toegelicht. We zijn een gezonde vereniging, en kunnen het komend jaar weer starten met een positief saldo.
De kascommissie vond dit ook en verleende decharge aan onze penningmeester.
Hierna kwam de bestuurswisseling: we namen afscheid van Ellen Jaspers-de Vries. Ellen heeft ruim 7 jaar zitting genomen in ons bestuur en heeft zich voornamelijk toegelegd op het ontwikkelen van een geweldige website en het communiceren via internet. Daarnaast leverde zij een actieve en positieve bijdrage aan bestuursvergaderingen en was zij een luisterend oor voor zowel collega bestuursleden als ook leden van ons Gilde. We zullen haar missen in ons bestuur, maar zeker niet als lid van onze bloeiende vereniging.

Marie-Therese Beckers is bereid om haar termijn als bestuurslid (zij verzorgt o.a. de ledenadministratie) te verlengen met nog eens 4 jaar.
Gertie Rosier is voorgedragen als kandidaat bestuurslid en door de volledige vergadering, unaniem, gekozen om de vrije plek in het bestuur in te vullen. Bij afwezigheid van haar werd een video getoond waarin zij zich voorstelde. Wij wensen Gertie veel plezier in haar nieuwe functie. De volledige tekst van de jaarvergadering kunt u terugvinden op onze website < klik hier >

Na de pauze werd ons nieuwe sociaal project geintroduceerd. We hebben dit jaar gekozen voor de stichting KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds). Yvette Rosier heeft met haar hond uitleg gegeven over dit fonds en de wijze waarop honden getraind worden in puppy pleeggezinnen, waarna ze na ruim een jaar naar de opleiding van het Fonds gaan om specifiek getraind te worden voor hun specialisatie als werkhond voor clienten met een beperking. Carmen Scholle is met haar pup van 3 maanden ook aanwezig: duidelijk is dat deze pup nog leert om in grote gezelschappen te verkeren.
De opleiding van een hulphond is intensief en duur. De Stichting opereert voornamelijk door middel van donaties. Zorgverzekeringen dragen ongeveer 1/3 deel van de kosten bij. We denken dat we met dit sociaal project een mooi doel dienen. Uw bijdrage bij de jaarlijkse contributie, alsmede de bijdrage van de openingsavond en tzt bij de kerstlunch komen ten goede aan deze Stichting. We hopen op de slotavond een mooi bedrag te mogen overhandigen.

De aftrap voor ons nieuwe seizoen is hiermee gegeven. We kijken uit naar weer een mooi verenigingsjaar.
 

Copyright Vrouwengilde Meerssen