Terugblik verenigingsjaar 2018 - 2019


DONDERDAG 28 MEI : SLUITING VAN HET SEIZOEN 2018 - 2019

Bijna zeventig leden werden deze laatste avond van het seizoen verwelkomd met koffie en heerlijke vlaai. Voor de pauze verraste het echtpaar Van Es van 'Ut Zunneke' ons met prachtig eigenhandig geschreven gedichten. Zij hadden drie 'zunnekes' meegebracht die ons ook nog eens trakteerden op zelfgemaakte heerlijkheden. Voorzitter Nanny Notten maakte met veel genoegen de opbrengst bekend van ons sociaal project van het afgelopen seizoen. Zij kon een cheque van maar liefst € 1.200,= overhandigen aan het echtpaar Van Es. Een bedrag dat zeer wel besteed zal worden in 'Ut Zunneke' in Bunde. Ut Zunneke biedt gespecialiseerde zorg op maat met de wensen en behoeften van de 'Zunnekes' als uitgangspunt. Er is een gezellige eetkamer, huiskamer, werkplaats en atelier met winkel, een logeerhuis en een ruime tuin. Gasten kunnen naar wens worden opgehaald en thuisgebracht. Ut Zunneke heeft de beschikking over eigen (aangepast) vervoer, waarmee regelmatig uitstapjes worden gemaakt. Ut Zunneke is kleinschalig van opzet, omdat huiselijkheid en gezelligheid de belangrijkste drijfveren zijn.
Na de pauze nam
Nadine Maes-Klonen ons mee in een mooi muzikaal optreden met vele bekende nummers die soms zelfs uitnodigden om mee te zingen. Er resteerde voldoende tijd om gezamenlijk na te praten over het seizoen en vooruit te blikken naar de zomer ! De vele positieve reacties van de aanwezigen bevestigden het gevoel van een geslaagde avond. Kijk vooral ook een naar de foto's ! (klik hier)


DONDERDAG 16 MEI: LEZING OVER 'DE MEERSSENSE SCHOOL'

Voor een goed gevulde zaal met ruim zestig toehoorders heeft ons eigen lid, mw.drs. Mariette Paris-Vankan, ons op een zeer bevlogen manier verteld over haar passie, de 'Stichting de Meerssense School‘. Iedereen genoot van deze enthousiaste en betrokken vrouw. Zij schetste een goed beeld van de ‘Meerssense‘ schilders die zo verschillend waren, maar vrienden voor het leven bleven. Na afloop van de lezing werden er nog veel vragen aan Mariëtte gesteld. Haar enthousiasme was duidelijk overgeslagen op onze toehoorders.
Jan van Puijenbroeck, Willem van Konijnenburg, Charles Eyck, Alphons Volders, Jos Tielens, Harry Koolen en Mathieu Delnooz worden omschreven als de 'Meerssense School'. Herman Koch hoort er ook bij als mecenas en vriend. Ze komen tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Oliemolen bij elkaar. De Belgische vluchteling Jan van Puijenbroeck, 1887-1972, heeft er een atelier. Hij laat de kunstenaars kennis maken met een nieuwe kijk op het vastleggen van het landschap. Ze praten over kunst of ze gaan samen in de omgeving van de Oliemolen tekenen en schilderen. Er ontstaan vriendschappen voor het leven. Willem van Konijnenburg, 1868-1943, komt van jongs of aan bij zijn grootouders in Meerssen. Hij krijgt in hun tuin van Huize door Vlijt Tussen de Bruggen gelegen de eerste tekenlessen van zijn moeder. Hij legt in het begin van zijn loopbaan de omgeving van Meerssen in tekeningen en schilderijen vast. Nadat hij geen landschappen meer schildert, blijft hij levenslang in de zomer naar Meerssen en omgeving komen. Meerssen blijft zijn werk beïnvloeden. Jan van Puijenbroeck en Willem van Konijnenburg hebben een andere visie op wat goede kunst is. De discussie hierover heeft zeker invloed op de beginnende kunstenaars. Jan en Willem zijn medebepalend voor de carrière van Charles Eyck en Alphons Volders. < Voor de foto's : klik hier ! >

Over de inleidster en de stichting
Mariëtte Paris-Vankan is geboren en getogen in Rothem-Meerssen. Tijdens haar studie kunstgeschiedenis aan de VU te Amsterdam is zij betrokken geweest bij de inventarisatie van Glas in Lood in Nederland. Zij heeft daarover enkele publicaties op haar naam staan. Zij heeft veel lesgegeven over kunstgeschiedenis aan de Volksuniversiteit en aan andere gezelschappen. Verder is zij bestuurs- en redactielid van de Stichting Historische en Heemkundige Studie Geuldal. Al vanaf haar jeugd is zij gefascineerd door het groot aantal kunstenaars in Meerssen. Charles Eyck is bij veel mensen bekend. Samen met een stel vrienden heeft zij de 'Stichting de Meerssense School' opgericht om de kennis over de kunstenaars die tijdens de Eerste Wereldoorlog bij elkaar komen in de Oliemolen door middel van onderzoek te vergroten. Het bezoek aan archieven, studie van literatuur en contact met familieleden helpt hierbij. Deze kennis wil de Stichting met een website, lezingen, publicaties en tentoonstellingen met een groter publiek delen.

 

DINSDAG 7 MEI : VOORJAARSWANDELING ROND SCHIN OP GEUL

Wat hadden we een geluk, deze dinsdag ! Prachtig wandelweer, terwijl de dagen ervoor en de dag erna als grauw en grijs betiteld mogen worden. Opgewekt gingen uiteindelijk twee groepen op stap, 11 dames namen deel aan de kortere wandeling en een mooie groep van bijna 30 dames wandelde zo'n twee uur door het heuvelland. Maar niet nadat iedereen bij ontvangst genoten had van heerlijk huisgebakken cake bij de koffie en thee. Beide wandelingen werden zeer positief ontvangen en waren goed te doen. Het glooiende landschap was geen beperking, de gemiddelde conditie was op peil ! Geanimeerde gesprekken werden onderweg gevoerd en iedereen kwam aan haar trekken. Bij terugkomst in het gastvrije landhotel Heuvelzicht wachtte ons een heerlijke, welverdiende lunch. En fijn dat daar ook nog dames bij konden aansluiten die verhinderd waren om mee te lopen, maar wel gezellig kwamen lunchen. Kortom, het was een geslaagde voorjaarsdag waarin we samen hebben genoten van de natuur en van elkaars gezelschap. Vergeet vooral niet eens bij de foto's te kijken. Klik hier !


DONDERDAG 11 APRIL : DAGEXCURSIE NAAR LEUVEN

Onze dagexcursie bracht ons dit jaar naar Leuven (BE), een prachtige stad die we op een bijzondere manier konden ontdekken. Na een voorspoedige rit en een kop koffie/thee werden we gesplitst in twee groepen. De eerste groep werd rechtstreeks naar het Groot Begijnhof gebracht voor een rondwandeling onder leiding van vrouwe Cecilia, een 'levensechte' begijn. Na deze rondleiding werd per zonnetrein de stad verkend. De tweede groep kreeg eerst een rondrit door de stad om vervolgens door dezelfde 'levensechte' begijn vrouwe Cecilia rondgeleid te worden in het Begijnhof. We leerden over de verschillende geloften, over het wonen in het Begijnhof met alle regels van dien. Op bijzonder ludieke, tegelijk informatieve wijze kregen wij alles te horen over de verschillen tussen een kloostergemeenschap en het leven binnen het Begijnhof. Het Groot Begijnhof werd vermoedelijk al in 1205 gesticht. Het heeft een beouwde oppervlakte van ongeveer drie hectare. Woonden er in de zeventiende eeuw honderden ongehuwde, vrome vrouwen, in 1988 overleed de laatste begijn. Het Groot Begijnhof behoort, samen met nog 12 andere Vlaamse Begijnhoven tot UNESCO werelderfgoed. Hedentendage is de volledig gerestaureerde historische wijk de verblijfplaats van studenten en gastprofessoren van de Universiteit van Leuven. De ochtend sloten wij af met een heerlijke lunch, om vervolgens weer rondgeleid te worden in het stadhuis van Leuven en de St. Pieterskerk. Deze kerk werd gebouwd in de 15e eeuw, een bouw die duurde tot in de 17e eeuw. Het laatste avondmaal van schilder Dirk Bouts is een van de grote publiekstrekkers. Het stadhuis aan de Grote Markt is één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld. De eerste steen werd gelegd in 1439 op de kelders van bestaande huizen. Het zijn vooral de 236 beelden in de nissen die de aandacht trekken. Aan het einde van deze middag restte ons nog anderhalf uur om naar eigen goeddunken in te vullen met een kleine toer langs winkels, door de oude binnenstad of om gewoon heerlijk op een terras in het zonnetje te vertoeven. Uit de reacties kon worden opgemaakt dat iedereen tevreden terugkeek op een geslaagde dag. Om 19.45 uur werden wij weer afgezet op de kerk van Meerssen-West. Kijk vooral ook eens bij de fotoreportage !


WOENSDAG 3 APRIL : LEZING EN WORKSHOP 'POSITIEVE GEZONDHEID'

Met enige pech startte deze avond voor vijfenveertig leden. De techniek liet ons in de steek. Maar de drie vrijwilligers van Burgerkracht bleven positief en presenteerden de avond zonder powerpoint. Deze hebben wij nu wel bijgevoegd. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op jouw ziekte of aandoening, maar op jezelf, je veerkracht en zaken die je leven betekenisvol maken. Het gaat uit van wat je wél kunt in plaats van niet lukt. De eigen regie en mogelijkheden staan hierbij centraal. Vanuit dit uitgangspunt werd het spinnenweb gepresenteerd. Daarmee krijg je inzicht in je eigen omstandigheden en behoeften. We werden uitgedaagd om hier ook samen het gesprek over aan te gaan. Dit gebeurde onder meer met behulp van fotomateriaal. Door het kiezen van een foto die jou aanspreekt heb je een hulpmiddel om met anderen te praten. Zo kun je ook nadenken over een mogelijke aanzet tot eigen actie. KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE PRESENTATIE . Bij de plenaire terugkoppeling werd ook nog kort ingegaan op pilotprojecten die zijn ingezet met huisartsen en andere hulpverleners. Want positieve gezondheid is van en voor ons allemaal ! Positieve gezondheid is het jaarthema van KVG-Limburg 2018-2019. De avond werd daarom aangeboden door KVG-Limburg. Onze nieuwe provinciaal voorzitter, Ineke Sipkema, was mede om die reden aanwezig en sprak een kort woordje uit bij aanvang van de avond.

MAANDAG 25 MAART : LEZING 'DE ZEVEN WERELDWONDEREN'

De heer Rob van Eck uit Doorwerth verzorgde een schitterende digitale presentatie over de 7 wereldwonderen. De zaal was deze maandagmiddag goed gevuld met ruim zeventig leden en ook nog eens 18 introducées. Voor de pauze maakten wij een virtuele reis langs de 7 klassieke wereldwonderen. Deze bouwwerken bestaan niet meer, maar toch kwamen de zeven triomfen van de oudheid voor ons weer tot leven met schitterende afbeeldingen en animaties. Na een geanimeerde pauze vervolgden wij onze virtuele wereldreis met doorkijkjes in Zuid- en Midden-Amerika, in Europa, Azië en China. We bewonderden de 7 nieuwe, door mensenhanden gemaakte, wereldwonderen en leerden meer over hun culturele achtergrond en en luisterden naar aardige anekdotes. Wist u overigens dat ruim 100 miljoen mensen uit de hele wereld via internet en telefoon hebben meegestemd over de keuze van de 7 'nieuwe' wereldwonderen ? De Zwitserse New7Wonders Foundation heeft in 2007 een lijst opgesteld met nieuwe wereldwonderen. De stichting selecteerde 200 bestaande monumenten, waaruit het publiek in 2007 een keuze kon maken. De heer van Eck heeft alle besproken wereldwonderen samengevat in twee eenvoudige documenten : de 7 'klassieke' wereldwonderen en de 7 'nieuwe' wereldwonderen. Door even door te klikken kunt u alles nog eens nalezen.


MAANDAG 11 MAART : WATERSCHAPSWANDELING

Ongeveer 35 dames hadden zich om 13.00 uur voor het station in Meerssen verzameld. Iedereen was op alle weersomstandigheden voorbereid, maar de goden waren ons bijzonder goed gezind! Geen regen en zelfs af en toe een zonnetje. We werden in twee groepen verdeeld en door onze twee gidsen , Ton Kortbeek en Els Derks- van der Wiel, meegenomen voor een tocht langs het stroomgebied van de Watervalderbeek.Onderweg werden we gewezen op vele maatregelen die genomen zijn of in de toekomst nog genomen moeten worden om zo min mogelijk natte voeten te krijgen in Meerssen. We kwamen langs sluizen, die in de wintermaanden dicht worden gezet om het water vast te houden, zodat het in de bodem kan bezinken en waardoor het grondwaterpeil stijgt. Verder kwamen we langs retentiebekkens, waar het regenwater wordt opgevangen om te bewaren. Hier en daar zagen we ook dat er dijken waren aangelegd om overtollig regenwater tijdelijk vast te houden . Al deze maatregelen waren uitgevoerd met de intentie om zo min mogelijk het landschap aan te tasten. Al met al een zeer leerzame middag, die werd afgesloten met een gezellig nazit op de Markt bij brasserie Markt Achttien.

DINSDAG 19 FEBRUARI : LEZING CUBA DOOR FRANKLIN JANSSEN

Ruim 80 bezoekers, waaronder 16 introducees, genoten deze avond van een bevlogen lezing over Cuba. Franklin Janssen (73), politicoloog / cultuurwetenschapper) nam ons mee in de wereld van Cuba, zestig jaar na de revolutie. Franklin is een Cuba 'insider', hij heeft een Cubaanse partner en daar inmiddels ook een huis gekocht. Hij woont al enkele jaren afwisselend in het Zuid-Limburgse Meerssen (Weert) en in Cuba's hoofdstad Havana, waar hij leeft te midden van Cubanen, zijnde familieleden, vrienden en een netwerk van professionals en kunstenaars. Hij heeft er een nieuw levensdoel gevonden: door middel van lokale creatieve projecten proberen een bijdrage te leveren aan een grotere weerbaarheid en zelfstandigheid van kwetsbare kinderen in achterstandswijken in Havana. De opbrengsten uit zijn lezingen, presentaties en verkoop van fotografische werken komen ten goede aan deze projecten. In zijn lezingen staat altijd het verhaal centraal van de ‘gewone‘ Cubaan, man, vrouw en kind. Ook deze avond is ervaren als een 'beeldende vertelling', zeker géén droge kost. Franklin Janssen is kritisch, maar niet (ver)oordelend. In Cuba, maar ook daarbuiten, probeert hij vooral te (blijven) luisteren, te begrijpen en zichzelf en anderen te verwonderen.

Al heel snel na de revolutie van Fidel Castro c.s. in 1959 werd het grootste Caribische eiland gemodelleerd naar Oost-Europese communistische snit. Elders in de wereld is een einde gekomen aan deze staatsvorm, maar in Cuba, nu zestig jaar later, is het dat nog steeds het geval. Dat kan gezien worden als een unicum. En langzaam begint het te wringen. Het beeld van zestig jaar geleden kan dan wel bestaan, maar de buitenwereld dringt steeds verder door. Het straatbeeld wordt ook hier gedomineerd door smartphones en dus internet. De Cubanen zijn levensgenieters : frivool, kleurrijk en vol expressieve overgave in dans en muziek. Misschien wordt de salsa nergens zo spontaan gedanst als in Cuba. Cubanen zijn vaderlandslievend, trots ook op hun land, een land waarin met name onderwijs en gezondheidszorg uitstekend zijn geregeld. Maar in het leven van alledag is het voortdurend sappelen en je aanpassen aan de minimale levensomstandigheden. Op alle gebieden is sprake van grote schaarste, terwijl tegelijkertijd de verwende toerist steeds meer mogelijkheden krijgt om van luxe voorzieningen te genieten. Voor veel Cubanen een bijzonder lastige spagaat. Het begint te wringen. De inkkomens zijn extreem laag en de tegenstelling worden steeds groter. Wat willen de Cubanen zeggen met hun gulle lach of met hun strakke, turende blik? Is het tevredenheid, dankbaarheid? Onzekerheid, scepsis? In Cuba is het niet mogelijk je hierover publiekelijk te uiten. De repressie is voelbaar. Er lijken geen uitgesproken collectieve toekomstverwachtingen te bestaan en het is net alsof zowat iedereen een eigen manier probeert te vinden om weg te duiken. Zijn dit tekenen dat er een einde gaat komen aan bijna 60 jaar communisme met zijn overheersende ideologie? Waarbij het de vraag blijft of de toekomst er dan voor de Cubanen ook beter gaat uitzien. Veel Cubanen houden zich vast aan hun geloof, 'Santeria', een mix van Afrikaanse invloeden uit de slavernijtijd en het katholicisme. Zo'n 8 miljoen Cubanen, van de 12 miljoen, belijden 'Santeria' dat geen kerkelijk instituut belichaamt, maar zich baseert op 'Ôsun', godin van de vruchtbaarheid en de liefde. Cuba is een facinerend land, waarin vrouwen zich veilig kunnen bewegen en met respect worden behandeld. Een land waar weliswaar de handel in suiker en tabak is ingestort, maar ook en vooral een land dat zeker een bezoek waard is. Misschien komen we dan Franklin Janssen nog wel tegen. ESPERAREMOS ...............we zullen het zien............... Franklin Janssen wil iedereen nog eens hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en aandacht bij zijn presentatie. Voor mensen die meer willen weten van zijn sociaal-creatieve activiteiten met kwetsbare kinderen in Cuba, Cuba in het algemeen en zijn fotoprints van Havana : neem contact op via e-mail: janssenfranklin@gmail.com. Elke vraag is welkom!

Maandag 4 februari 2019 : Woman at War

Ongeveer 85 deelnemers waren aanwezig in Lumiere voor de film: Woman at War. Marius Michels, voor het tiende jaar op rij onze vaste inleider, gaf ons al een voorproefje van de film die hij voor ons had uitgezocht. Woman at War is een droogkomisch drama van Benedikt Erlingsson, die eerder het geestige ‘Of Horses and Men‘ heeft gemaakt. De IJslandse Oscarinzending werd in Cannes bij de Semaine de la Critique bekroond met de SACD Award en is winnaar van de Lux Film Prize 2018.
Het prachtige landschap van IJsland dient als decor voor deze film. De regisseur heeft bewust gekozen om de ondersteunende muziek in de film door muzikanten in beeld te laten verschijnen, zodat we naar fictie kijken en zware thema‘s op een speelse manier weergegeven worden en wel: de klimaatproblematiek in de Westerse wereld. De hoofdrolspeelster Halla speelt een koordirigente, een dekmantel voor haar, als milieuactiviste. Zij speelt een dubbele rol, een als Halla en een als haar tweelingzus en in haar eentje strijdt ze tegen een milieubedreigende industrie. Dat levert spannende achtervolgingsscenes op met komische muzikanten op de achtergrond. Halla raakt van haar stuk als ze plotseling te horen krijgt, dat ze een Oekraïens meisje kan adopteren. Is het actievoeren nog te combineren met het moederschap? Enkele recensies voor de ze film waren: De hoofrolspeelster is een gevierde actrice in IJsland; Ecotoerisme was nog nooit zo interessant en een heerlijke tragikomedie met 3 tot 4 sterren.

Woensdag 23 januari 2019 : Een sociaal perspectief bij dementie


Op een druk bezochte avond in de Stip gaf prof.dr. Marjolein de Vugt de lezing : Sociale begeleiding bij dementie. In het eerste gedeelte van de avond werd voornamelijk uitgelegd hoe men tot de diagnose dementie komt. De meest gebruikelijke weg die gevolgd wordt is via huisarts, met een mogelijke doorverwijzing naar de geheugenpoli voor het maken van een hersenscan en het invullen van een specifieke vragenlijst. Tot 1970 werd er nauwelijks onderzoek gedaan, maar door de zoektocht naar nieuw medicijnen veranderde dit snel. Helaas nagenoeg zonder resultaat. In het tweede gedeelte van de lezing werd verteld dat er door wetenschappelijk onderzoek is ontdekt dat we zelf invloed kunnen hebben op het ontstaan van dementie, dus ook op het voorkomen hiervan: want het medicijn ben jezelf. Belangrijke aspecten hierin zijn: blijf nieuwsgierig, eet gezond en beweeg regelmatig . Op de website www.wezijnzelfhetmedicijn.nl kun je hier meer over lezen. Het laatste gedeelte van de avond kwamen de meer psychosociale aspecten aan bod : perspectief bieden aan de ziekte; vanuit de omgeving en zeker als mantelzorger meer oog hebben voor het welzijn van de patiënt. Hier zijn verschillende ondersteuningsprogramma's voor ontwikkeld, waaronder ‘Partner in Balans‘ (inmiddels doorgevoerd in heel Nederland) en ‘Partner in |Zicht‘ dat nog in ontwikkeling is. Het was met recht een avond om verder over na te denken en eventueel ook naar te handelen. Met een mooie bos bloemen werd Marjolein de Vugt bedankt, met de gelijktijdige toezegging dat het Vrouwengilde een bedrag zou overmaken naar het Alzheimerfonds als bijdrage voor verder onderzoek.

Woensdag 16 januari 2019 : 'Gelukzoekers', huiskamertoneel in Ontmoet Anna.

Willem Huijbreghs, verantwoordelijk voor de dramaturgie en regie van deze prachtige intieme voorstelling nam ons voorafgaand aan deze solovoorstelling mee in zijn proces om dit stuk te schrijven. Via zes lijnen kwam er een verhaal tot stand dat op geweldige wijze vertolkt werd door actrice Barbara Kouwijzer. Beiden zijn bij ons niet onbekend nadat zij in november 2017 ook al de voorstelling 'Verzengend' hadden gespeeld. Vanwege het intieme karakter van het spel hebben Huijbreghs en Kouwijzer een limiet gesteld van maximaal 40 toeschouwers. En dat is terecht. Ook al zouden wij iedereen dit prachtige spel gunnen. Vluchtelingenproblematiek, social media, verhalen uit de familie, de geschiedenis van zijn moeder en zijn zeven tantes vormden de basis van dit verhaal. Gebaseerd op waarheid of werkt dit anders? "De waarheid mag een goed verhaal niet in de weg staan" aldus Willem. En hij heeft raak geschoten. Alle waarheden zijn vervlochten tot een prachtige schets uit de jaren '50. Toen 410.000 Nederlanders als 'gelukzoekers' hun weg probeerden te vinden uit het benauwende Nederland. Het stuk speelt zich af op de Kop van Zuid in Rotterdam in mei 1950. De actrice vertelt en vervlecht in haar optreden de levensverhalen van Lena en Martha. Een verhaal over oordeel en rekeningen die vereffend worden. Over liefde en levenslust. Over een vlucht naar voren. Over een zoektocht naar vrijheid en geluk. Een nieuw begin. Op de kade, de Kop van Zuid, mei 1950. Ook Lena en Martha staan op het punt van vertrek naar New York met de Holland Amerika Line. Ieder met hun eigen verleden en reden om te vertrekken uit Nederland.

Met recht was er een overdonderend applaus van de aanwezigen voor zowel de actrice Barbara Kouwijzer als regisseur en dramaturg Willem Huijbreghs. Een voorstelling die het waard was om te bezoeken, zo werd ook tijdens de nazit bevestigd. Bij Willem werd al geïnformeerd naar de volgende voorstelling.


Woensdag 2 januari 2019 : Nieuwjaarsbijeenkomst

Een geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst in Silly Days te Meerssen. Vele leden wensten elkaar het beste voor het nieuwe jaar, waarbij gezondheid en geluk voorrang kregen. Ook onze voorzitter, Nanny Notten, maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen het beste te wensen, met gezondheid voorop. Zij refereerde in haar korte toespraak aan de Chinese astrologie met twaalf dieren van de dierenriem. Het jaar 2019 (Huangdi 4716), staat in het teken van het Jaar van het Zwijn, het varken. Het varken is het twaalfde dier in de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. In de Chinese cultuur worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van het varken zijn geboren: tolerant en begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, gesteld op gezelligheid en lekker eten, maar soms ook goedgelovig en naïef. Al deze, over het algemeen goede, kenmerken zien wij ook vertegenwoordigd in ons Vrouwengilde Meerssen. De jaren hierna staan in het teken van het varken: 1911 - 1923 - 1935 - 1947 - 1959 - 1971 - 1983 - 1995 - 2007 - 2019. Misschien herkent u uw eigen geboortejaar, of dat van uw kinderen of kleinkinderen? De Chinese maankalender loopt overigens niet gelijk met de gregoriaanse kalender. Het Chinees Nieuwjaar valt dit jaar op dinsdag 5 februari 2019 en duurt tot 25 januari 2020.
De voorzitter besloot haar beste wensen met het uitspreken van de verwachting dat ook 2019 weer een mooi verenigingsjaar wordt, met een grote opkomst van leden bij een diversiteit aan activiteiten. En dat al deze activiteiten mogen bijdragen aan ontmoeting en verbinding van onze leden. Met een welgemeende toost op het nieuwe jaar werd deze bijzonder gezellige Nieuwjaarsontmoeting voortgezet.

Dinsdag 11 december : Kerstviering

Wat een opkomst bij onze kerstviering 2018 ! Honderdenvijf (105) dames genoten van een mooie avond in kerstsfeer. Met een heerlijk uitgeserveerd diner van Brasserie Achttien, een prachtig optreden van Vocalgroep E-motion uit Elsloo, een inhoudsvolle overweging van onze voorzitter Nanny Notten, een bijzonder kerstverhaal voorgelezen door Maddy Timmers en dit alles in een heel sfeervol aangeklede Stip waar iedereen zijn uiterste best deed om het ons naar de zin te maken. Deze avond namen wij ook met een extra bedankje afscheid van het reisgilde dat negen prachtige reizen heeft verzorgd. Reizen waarvan de deelnemers ontzettend hebben genoten. Voor de leden van het reisgilde waren er welgemeende woorden van dank, bevestigd in de vorm van schtiterende boeketten en ondersteund door een zeer welverdiend applaus. De aanwezigen reageerden verheugd op de mededeling dat er een nieuw reisgilde in oprichting is en dat Birgit Willems daar in ieder geval deel van gaat uitmaken.

Een avond als deze bevestigt opnieuw het mooie motto van ons Vrouwengilde Meerssen: ontmoeting - verbinding. Want dat is wat er gedurende de gehele avond gebeurt. Elkaar ontmoeten in een warme sfeer waarin wij ons met elkaar verbonden voelen. Met de beste wensen voor de komende dagen en het nieuwe jaar sloot onze voorzitter de avond dan ook af, maar niet nadat alle aanwezigen waren uitgenodigd om een vrijwillige bijdrage te leveren aan ons sociale project 't Zunneke uit Meerssen/Bunde en als dankjewel daarvoor een mooi zakje chcolaadjes van 't Zunneke mee te nemen. En natuurlijk werd iedereen geattendeerd op de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2019 om 15.00 uur bij Silly Days aan de Markt te Meerssen. Kijk voor een terugblik vooral eens bij de foto's ! < klik hier > Voor de overweging van onze voorzitter < klik hier >
(Het kerstverhaal van Maddy Timmers ging over Artaban, de vierde wijze uit het Oosten. Bewerkt door Jan Gulikers)

Woensdag 28 november: 'Kunstmatige Intelligentie

Deze avond luisterden zo'n 35 aanwezigen naar de interessante lezing van de heer Hans Cuppen, oud- hogeschooldocent en al bijna 50 jaar in de ICT wereld actief. Aan de hand van een power- point presentatie kregen we een duidelijke uitleg over de razendsnelle ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens de introductie zagen we voorbeelden uit de actualiteit, zoals drones, computers, DNA, zelfsturende apparaten { stofzuiger, auto, grasmachine.} medische hulmiddelen etc. Er kwam ook een plaatje van 20 jaar geleden met een aantal mensjes zittend in een kring , turend op een computerscherm en nu is dit al werkelijkheid. Kijk maar om ons heen en we zien overal turende mensen op een scherm. Via een afbeelding van een zogenaamd speelveld kregen we uitleg over de totstandkoming van Kunstmaige Intelligentie (K.I.) oftewel A.I. Vervolgens werd er ingegaan op de vraag? Wie kijkt er met ons mee in de digitale wereld? Voorbeelden genoeg: op de smartphone, waar je bent, via cookies en zoekmachines. Hans Cuppen adviseerde om Ghostery te installeren op je computer ter bescherming van jezelf tegen 'meekijkers'. Conclusies waren: vooral blijven communiceren en de techniek moet niet de baas over de mens gaan worden. Communiceer digitaal met beleid. En, heel belangrijk, betrek ook steeds het ethisch aspect bij de steeds verder gaande ontwikkelingen. Het Europees Parlement is bezig om regels op te stellen, om enge effecten te voorkomen. Het was een bewustmakende avond, die zeker nog tot nadenken stemt.

Dinsdag 13 november : Van Koningin Anna Paulovna tot Koningin Beatrix

Een volle zaal in de Stip, met ook een aantal introducees. Een bevlogen spreekster die op een heel bijzondere wijze de zaal wist te boeien met het verhaal. Een belevenis om in de huidige tijd zonder power point en andere digitale middelen een zaal zo te boeien. Beeldend en boeiend het verhaal over de relaties tussen ons koningshuis en de Romanovs. De openingsvraag was al een heel heldere. Tegen wie mocht koningin Beatrix 'oma' zeggen? En tegen wie zieidie oma (koningin Wilhelmina) oma ? Tegen Anna Paulovna dus. En daarmee waren de lijnen in één keer helder.
De Russische grootvorstin Anna Paulovna wordt in 1840 Koningin der Nederlanden, door te trouwen met (toekomstige koning) Willem II. Sindsdien zijn de Russische Romanovs verbonden met het Huis van Oranje-Nassau. Anna Paulovna‘s broer, Nicolaas I, is tsaar van Rusland. Broer en zus corresponderen intensief. Hierdoor weten wij veel over Anna‘s leven en over hoe zij denkt over De Nederlanden. Ze heeft bijvoorbeeld erg veel moeite met het begrip democratie en eveneens met de ideeën van de heer Thorbecke. Door hun uitbundige leven krijgen Anna Paulovna en Willem II grote financiële problemen. Om hun schulden gedeeltelijk af te kunnen betalen, haalt Anna haar broer over een aantal schilderijen uit het Oranje-Nassau familiebezit aan te kopen. Dat is een van de redenen waarom de Hermitage in Sint-Petersburg zoveel schilderijen van Hollandse meesters in de collectie heeft. Anna Paulovna en Willem II hebben samen vijf kinderen: Willem (de latere koning Willem III), Alexander, Hendrik, Ernst Casimir en Sophie. Anna is de over-overgrootmoeder van koningin Beatrix. Ze is een zorgzame moeder en een fascinerende, intelligente vrouw.

De lezing werd gegeven door Marie-Thérèse ter Haar. Zij studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo‘n 5 maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet. Van meet af aan heeft Marie-Thérèse haar kennis van en ervaring met dit land uitgedragen door het geven van lezingen, cursussen en het organiseren van reizen naar Rusland. Hierbij is het haar streven om een zo compleet mogelijk beeld te geven en een brug te slaan tussen West- en Oost-Europa.

Woensdag 24 oktober : Lezing Hospice Bronnenbos

Het hospice in Geulle is een initiatief van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg en wordt ook wel Buurtzorghuis Hospice Geulle genoemd. Verpleegkundigen van het Buurtzorgteam bieden professionele zorg aan de gasten die verblijven in het huis dat 8 bedden heeft. Vrijwilligers ondersteunen de professionele zorg met verschillende activiteiten die de huiselijke sfeer verhogen. In het hospice worden gasten opgenomen die in de laatste fase van het leven verkeren. Een intensieve fase waarin naast verdriet ook het leven van de gast wordt ‘gevierd‘. Want, zo benadrukten verpleegkundige Frieda van Haren en vrijwilligster Marian Vriezelaar, de dood is slechts een klein onderdeel van ons werk. Doodgaan is een moment en er wordt geleefd tot aan het moment. Het grootste gedeelte van de tijd zijn we bezig om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En daarvan maakt ook plezier onderdeel uit, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Er wordt gelachen én gehuild in ons huis. Het hospice is een veilige omgeving, waar niet alleen de gast wordt begeleid, maar ook de dierbaren van de gast worden opgevangen en ontzorgd. Niets hoeft, alles mag. De keuze om naar een hospice te gaan is een vrijwillige, waarbij de arts de indicatie stelt en de levensverwachting 3 maanden of minder is. De kosten van de verzorging in een hospice worden vergoed door de basisverzekering, voor het verblijf wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt veelal ook (soms gedeeltelijk) vergoed door een aanvullende verzekering. Het was een verhelderende avond voor de aanwezigen waarbij de authentieke wijze waarop Frieda en Marian ons meenamen in de leefwereld van het hospice zeker hebben bijgedragen aan de open sfeer van deze avond. Er werden veel vragen gesteld. Meer informatie is te vinden in de brochure die is gefotografeerd en bij de fotopagina van deze terugblik staat. Mocht u overwegen vrijwilliger te worden dan kunt u contact opnemen met het hospice voor een vrijblijvende kennismaking via 085 - 049 27 70 of een mail sturen naar geulle@buurtzorghuis.nl.

Donderdag 11 oktober : Najaarswandeling

Daar kwamen ze aangereden, zo rond de klok van tien uur / half elf. Bijna veertig leden van ons Vrouwengilde Meerssen bij de prachtige brasserie Abshoven te Munstergeleen. Met een heerlijke kop koffie/thee werden wij ontvangen in een heel bijzondere locatie. Abshoven was vroeger een herenboerderij. In 1253 kwam het in bezit van de abdij van Val Dieu. Het werd een klooster toen het in 1901 werd gekocht door de uit Frankrijk afkomstige Zusters Dienaressen van het hart van Jezus. Abshoven werd in 1995 verwoest door een grote brand en in 1999 werd het grotendeels afgebroken. In 2011 begon de restauratie. In 2014 werd de brasserie geopend en precies daar verzamelden wij ons. De leden voor de lange wandeling vertrokken om 10.30 uur en voor de korte wandeling om 11.00 uur. De dag had niet beter gekozen kunnen worden. Heerlijk wandelweer, ook al liet de zon eerst even verstek gaan. Maar de temperatuur was prima. De lange wandeling leidde ons langs mooie paden, met ook wel stevige stijgingen. Soms werden we daarbij ondersteund door trappen. Maar, eerlijk is eerlijk, de wandeling was pittig en duurde voor sommige dames iets langer dan verwacht. Tegelijk waren andere dames blij met deze uitdaging. De korte wandeling leidde langs de Geleenbeek naar de kapel van Pater Karel. Een pareltje om te zien en voor velen onbekend terrein. En daarmee raken we tegelijk een kern van zowel de korte als de lange wandeling. Deelnemers geven vaker aan verrast te zijn door locatie en aard van de wandelingen. We betreden voor sommigen onbekend terrein. Zij voelen het dan als een uitdaging/uitnodiging om nog eens terug te komen. En geven daarmee blijk van waardering voor de keuze.
Bij terugkomst in Abshoven wachtte eerst het heerlijke terras van Abshoven op de wandelaars van de korte route. Tijd genoeg om bij te praten en daarmee recht te doen aan ons motto van Verbinden en Ontmoeten. Na binnenkomst rond 13.15 uur van de overige wandelaarsters werden wij uitgenodigd voor een prima lunch. Helaas liet deze wel wat lang op zich wachten, waardoor enkele dames een beetje in tijdnood kwamen. Maar samenvattend kunnen we stellen dat we genoten hebben van een heerlijke herfstdag met de nodige beweging van lijf en leden voor korte en lange wandelaarsters. Kijk vooral ook op de fotopagina.

Vrijdag 5 t/m zondag 7 oktober : Operareis naar Heidelberg

Op vrijdag 5 oktober 2018 neemt het reisgilde; Birgit, Gertie R., Gertie M. en Liesbeth ons mee voor een driedaagse reis naar Heidelberg, gelegen in Bundesland Baden- Württemberg om op een historische plaats te gaan genieten van een van de meesterwerken van het genie Wolfgang Amadeus Mozart: de opera ‘Le Nozze di Figaro‘.
Op de Markt in Meerssen staat de bus al klaar en onze koffers worden door 2 galante heren aangepakt en in de bus gezet. Na het eerste ontbijt bij Silly Days vertrekt de bus met 54 dames en een gezellige chauffeur. Het is een prachtige zonnige dag als we door het mooie Saarland rijden. Onderweg krijgen we dan eindelijk ons reisprogramma in een mooi verzorgd boekje uitgedeeld. Na de eerste Duitse lunch rijden we naar Mettlach, waar we in een karakteristiek roodstenen complex aan de oever van de Saar, de Villeroy & Boch Experience bezoeken. We bewonderen de mooiste tentoongestelde serviezen, vazen, glazen, ja zelfs vele geheel gedekte tafels en goed bewaarde tegelinterieurs van een apotheek en een café. In de nabijgelegen outlet worden de eerste souvenirs gekocht. In de bus trakteert de jarige Trinette op prosecco! Er moet natuurlijk getoost en gezongen worden. Nu op naar Heidelberg, alwaar we inchecken bij “Hotel Heidelberg" en samen dineren.

Op zaterdag verkennen en ontdekken wij de stad Heidelberg, prachtig gelegen aan de Neckar. In de historische Alt Stadt vertrekken we vanaf de mooie Karlsplatz in twee halfopen cabriobussen voor een rondrit door de stad. Ons groepsportret wordt geschoten op de oude Karl Theodore Brücke. Vervolgens zoeken we het hogerop om met de Bergbahn het Heidelberger Schloss te bezoeken en van het panorama over de stad te genieten. Het is opnieuw prachtig weer en enkele dames lopen de 313 trappen terug naar beneden. Na de lunch is er tijd voor de Einkaufsbummel…
En dan volgt ‘s avonds het hoogtepunt van onze reis. De grandeur van Schloss Schwetzingen, waar we in een vorstelijke ambiance allereerst een heerlijk diner geserveerd krijgen als opmaat naar de opera ‘Le Nozze di Figaro‘. Wat een sprookje, wat een mooie Bonbonnièrezaal. En wat hebben we genoten van de prachtige meeslepende muziek, de geweldige zang, de amoureuze verwikkelingen en het bijzondere en creatieve gebruik van de computeranimaties. Een opera uit 1786, maar springlevend gebracht vandaag. Zeer opgetogen rijden we naar ons hotel terug.

Zondag, de derde dag keren we huiswaarts, maar niet rechtstreeks. We maken nog een kort reisje langs de Rijn. In Mannheim brengen we een bezoek aan de onlangs heropende Kunsthalle Mannheim. Gebouwd in de tijd van de Jugendstil is er nu een zeer moderne en transparante vleugel aangebouwd met daarin de collectie moderne en hedendaagse kunst. In een zonnig paviljoen pal aan de Rijn genieten we daarna van lekker Mittagessen. In het nabijgelegen Speyer bezoeken we de grootste Romaanse Dom. Een flink deel van de reizigsters beklimt de 300 treden om vanuit de toren de stad en nogmaals de Rijn en het achterland te bewonderen. In Bernkastel Kues aan de Moezel gebruiken we ons ‘eenvoudig‘ afscheidsmaal in een rustiek Brauhaus.

Weer in de bus richting Meerssen, trakteert het reisgilde ons op heerlijke chocoladelikeur met een echte Mozartkügel. Ook krijgt iedereen de groepsfoto uitgereikt. Dan neemt onze voorzitter Nanny het woord om eerst even terug te blikken op de heerlijke dagen om vervolgens het onvolprezen reisgilde, Birgit, Gertie, Gertie en Liesbeth, namens allen in de bus enorm te bedanken voor de organisatie van deze prachtige reis. Het reisgilde mag thuis nagenieten met echte Heidelbergse Pralines en tijdens hun reisevaluatie mogen zij samen smullen van een uitgebreide High Tea bij Smores in Meerssen. Dan spreekt Gertie R. ons met enige weemoed toe. Zij bedankt voor alle gezelligheid en het geschonken vertrouwen en hoopt het stokje te kunnen overdragen aan anderen na negen reizen in twaalf jaar georganiseerd te hebben.

Het huidige reisgilde zullen we op een ander moment gezamenlijk uitzwaaien en ter geruststelling kan alvast worden meegedeeld dat er een nieuw reisgilde komt. Om 22.00 uur arriveert de bus weer op de Markt in Meerssen (aan de Geul!). Met de woorden "Einde allerlaatste bericht" sloot Birgit namens het reisgilde af.
Reisgilde bedankt, het was SUPER!

Dinsdag 24 september : Operalezing 'Le Nozze di Figaro'

De inhoud van de lezing van Toine Sporken is, ondanks de technische onmogelijkheid om beeld en geluid te combineren en er alleen geluidsfragmenten ten gehore gebracht zijn, toch welwillend en met veel interesse ontvangen door het publiek.

Mozart is geboren op 27 jan. 1756 in Salzburg. Hij was een muzikaal wonder(kind), dat in zijn leven 23 opera‘s heeft geschreven, die hij “Singspielen" noemde. Mozart had een fotografisch geheugen en een excellent gehoor, daardoor heeft hij nooit op klad gewerkt maar zijn composities meteen in notenschrift opgeschreven. Hij heeft veel muziek geschreven die als “vanzelfsprekend'' klinkt. Mozart beheerste alle genres: symfonieën, concerten, balletten, opera's, missen, oratoria, liederen en in alles perfect. Toine Sporken sprak over ‘het grootste muzikale talent dat we ooit gehad hebben‘.

De eerste opera‘s stammen uit begin 1600 in Noord Italië. Voor die tijd was de muziek nog braaf en vlak. Maar door de oude Griekse tragedies in de libretto‘s te gebruiken ontstond er nieuwe dramatiek met liefde, oorlog, strijd en dood verwerkt in alledaagse emoties zoals kortstondig geluk, euforie, maar ook verdriet en ellende. Zo was een nieuw genre geboren. In Venetië waren destijds vele operahuizen. De opera verspreidde zich daarna over Europa. In de loop van de eeuwen hebben vele componisten muziek voor opera‘s geschreven, die met meer of minder succes zijn opgevoerd.

Heden ten dage is het vooral Duitsland, waar de opera hoogtij viert met wel 80 operagezelschappen met even zoveel theaters. In Nederland hebben we slechts de Stopera en drie operagezelschappen. Toine legde de kluchtige verwikkelingen van de zeven zangrollen in ‘le Nozze di Figaro‘ beeldend uit met behulp van een rollenspel met zeven personen uit de zaal. Ingewikkeld was het wel, maar uiteindelijk snapte iedereen hoe het libretto in elkaar zit. In deze opera lopen recitatief ( zing- zeggen) en de aria‘s dwars door elkaar er is totaal geen tekstuele diepgang.

Tijdens de mooie en soms zeer bekende muziekfragmenten werd er zichtbaar genoten van het meesterschap van Mozart als componist. Met bovenstaande kennis in het achterhoofd zal er op zaterdag 6 oktober 2018 extra genoten worden van ‘le Nozze di Figaro‘ als hoogtepunt van het reisje naar Heidelberg.iga, een v

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 : KVG-LIMBURG : SAMEN DE 100 VOORBIJ!

De Oranjerie in Roermond heeft het geweten. Ruim 600 vrouwen vierden samen het eeuwfeest van KVG-Limburg met een fantastische dag. Uit alle windstreken kwamen ze aangereden met bussen, auto‘s en de trein. Vanuit Meerssen hadden ruim 60 dames zich ingeschreven. En terecht. Want het feestprogramma klonk als een klok. Inspirerend, uitdagend en verbindend. Door meditatie, reflectie, historie, humor en door plezier met elkaar en voor elkaar.

Het was een dag om trots te zijn op deze jubilaris. Met een groot compliment aan het bestuur van het KVG-Limburg voor alle inspanningen om deze dag mogelijk te maken. Na een warme ontvangst volgde het ochtendprogramma onder leiding van de zeer betrokken dagvoorzitter Ria Oomen. Het voltallige bestuur nam ons mee in verschillende meditatieve overwegingen. Daarna blikte bestuursvoorzitter Wilma van der Poel terug op 100 jaar KVG-Limburg en het belang hiervan voor vrouwen. Een KVG dat vrouwen nog steeds uitdaagt om kennis tot zich te nemen en nieuwe dingen te ondernemen. Gouverneur Theo Bovens had een nadrukkelijke boodschap voor het KVG: “Vraag je niet af hoe je als vereniging in de huidige tijd kunt overleven, maar houd je vooral bezig met leven. Ga vooral door. Dan verzeker je jezelf van je bestaansrecht als ontmoetingsplaats voor vrouwen. En naast de belangrijke netwerkfunctie horen daar vanzelfsprekend ook activiteiten bij." (klik hier voor volledige speech)
Mgr. Dr. H. (Hub) Schnackers vertegenwoordigde als diocesaan administrator het bisdom Roermond. Hij inspireerde de aanwezigen met het benadrukken van de steeds belangrijkere rol van vrouwen voor de kerk en de roep om bevestiging daarvan. “De rol van de kerk zou er een van dienstbaarheid moeten zijn in plaats van macht. Wellicht kan de vrouw hierbij een positieve rol spelen", zo stelde hij. Ook actuele en soms pijnlijke vraagstukken ging hij niet uit de weg. (klik hier voor volledige speech)
De sprekers werden bedankt met een enthousiast applaus.

De gehele ochtend werd luchtig gelardeerd met een modeshow die de ontwikkeling van vrouwenkleding in honderd jaar schetste. Ook werd nog de opbrengst bekend gemaakt voor het jubileumproject laaggeletterdheid, bijna vierduizend euro.

Na de voortreffelijke lunch werden wij in de middag getrakteerd op een muzikale show van Guido Dieteren, Wendy Kokkelkoren en Falco Bosboom. Zij brachten schwung in de zaal en iedereen genoot. Maar ook Lisa Portengen mag niet onvermeld blijven. In haar Smart & Sexy lezing gaf zij, op soms hilarische wijze, de volle zaal in 7 stappen tips & tricks mee over hoe vrouwen op een bewuste en aantrekkelijke manier hun dromen uit kunnen laten komen.

Het was een fantastisch feest, afgesloten met een gezamenlijke toost en de overhandiging aan iedereen van het jubileumboek. Dat de terugreis door files bijna een uur langer duurde? Ach, dat deerde helemaal niet. We hadden zoveel om over na te praten !

MAANDAG 17 SEPTEMBER : OPENING SEIZOEN 2018 - 2019

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van het jaar wordt traditioneel de H. Eucharistie gevierd in de Basiliek te Meerssen. In de Stip wordt dan de koffie met vlaai klaargezet voor de leden. Een mooie grote opkomst deze avond die opgefleurd werd met de presentatie van het sociaal project: Ut Zunneke uit Meersen/Bunde. Begeleiders Jo en Marjo vertelden gepassioneerd over de vele dingen die er worden gedaan en werden daarbij geholpen door Zunnekes zelf. De aanwezigen werden opgeroepn om eigen gemaakte bonbons, chocolaadjes en andere lekker dingen te proeven. Hetgeen overigens allemaal te koop is in Ut Zunneke aan de Vliegenstraat ! Datzelfde geldt voor de prachtige creatieve dingen die daar worden gemaakt (zie ook onze fotopagina). Iedereen is welkom om eens binnen te lopen bij Ut Zunneke aan de Vliegenstraat, het voormalige pand van Jan van de Smeed. Een mooi sociaal project voor 2018-2019.
Vervolgens vond de jaarvergadering plaats waarbij wij afscheid namen van onze meer dan gewaardeerde penningmeester Marleen Abels. Zij is opgevolgd door Annie Heynens-Bos. Drie bestuursleden werden herbenoemd (Nanny Notten, Marlies Vrancken en Maddy Timmers.
De laatste nam ons nog mee in een overzicht van alle activiteiten van het afgelopen seizoen. Een hoeveelheid om U tegen te zeggen. Vervolgens werden de positieve financiële cijfers gepresenteerd, met dank aan de penningmeester. De kascommissie was lovend over de consistente en prima manier van boekhouden. Later dan verwacht werd de vergadering rond half elf gesloten !

Copyright Vrouwengilde Meerssen